Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Obowiązkiem dłużnika jest skorygowanie odliczonej kwoty VAT naliczonego wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w przypadku nieuregulowania należności z niej wynikającej w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Obowiązek ten należy zrealizować w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli dłużnik ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął ten 90. dzień. Jeżeli należność zostanie uregulowana częściowo, korekta dotyczyć będzie podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

Jeżeli dłużnik ureguluje należność po 90 dniach, to ma on prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę skorygowanego wcześniej podatku. W razie częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części. Stanowi tak art.89b ust.4 ustawy o VAT.

Przykład 1

Podatnik w lutym 2021 r. zmniejszył podatek naliczony o 4 600 zł w ramach ulgi na złe długi w związku tym, iż nie uregulował w terminie 90 dni należności wynikającej z faktury. Wartość netto wynosiła 20 000 zł, podatek VAT 4 600 zł. W maju br. należność w całości uregulował, wobec tego ma prawo do zwiększenia kwoty tego podatku o kwotę 4 600 zł w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, czyli w rozliczeniu za maj 2021 r.

Przykład 2

Podatnik w marcu 2021 r. zmniejszył podatek naliczony o 1 150 zł w ramach ulgi na złe długi w związku tym, iż nie uregulował w terminie 90 dni należności wynikającej z faktury. Wartość netto wynosiła 5 000 zł, podatek VAT 1 150 zł. W marcu br. należność uregulował w 50%, wobec tego ma prawo do zwiększenia kwoty tego podatku o kwotę 575 zł w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, czyli w rozliczeniu za marzec 2021 r.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *