Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

CN na fakturze – czym jest i czy musi znaleźć się na fakturze?

Nomenklatura scalona (Combined Nomenclature, CN), jest to Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego – podstawowy element Wspólnej Taryfy Celnej. Pozwala na sklasyfikowanie towarów dla potrzeb: obrotu międzynarodowego –  tworząc system umożliwiający dokonanie identyfikacji towarów prowadzenia statystyk handlu zagranicznego, Unii Europejskiej obrotu wewnątrzwspólnotowego. Nomenklatura Scalona nie obejmuje usług. Zatem identyfikacja usług w dalszym ciągu będzie opierała się o Polską […]