Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

Zaliczka przy WDT a powstanie obowiązku podatkowego

Czym jest Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT)?  Definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów znajduje uregulowanie w art. 13 ust. 1 ustawy VAT i brzmi następująco:  “Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne […]

Pakiet SLIM VAT 3 – zmiany w ustawie o VAT

Wprowadzenie przepisów określających kurs przeliczeniowy w przypadku faktur korygujących Obecnie nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby, jaki kurs należy zastosować przy wystawieniu faktury korygującej, jeżeli pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Celem projektodawców jest wprowadzenie takich uregulowań do ustawy o VAT. Co bardzo ważne, zasad tych nie będziemy stosować do tych przypadków, gdzie przeliczenia […]

Informacja VAT-UE – kiedy się ją składa?

Informacja VAT UE ma charakter podsumowujący i w rozumieniu przepisów nie stanowi ona deklaracji podatkowej, ale jest dokumentem sprawozdawczym. W informacji tej podatnik wykazuje przeprowadzone w danym okresie transakcje: wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów albo też wewnątrzwspólnotową sprzedaż usług.   Kiedy składać informację VAT UE?  Przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia informacji VAT UE do […]

Faktura za leasing w Księdze Przychodów i Rozchodów

Czym jest leasing operacyjny?  Podczas trwania umowy leasingu operacyjnego składniki majątku pozostają w środkach trwałych leasingodawcy, który również ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca natomiast, ma prawo do zaliczenia rat leasingowych i opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów. Może również zaliczyć wszystkie wydatki na bieżącą eksploatację samochodu oraz koszty zakupu paliwa, a w przyszłości […]

Jakie konsekwencje w VAT grożą za niestosowanie MPP?

Mechanizm podzielonej płatności (MPP), inaczej split payment, polega na płatności za towar lub usługę, zrealizowaną przez nabywcę specjalnym przelewem. Rachunek VAT tworzony jest przez bank automatycznie jako dodatkowe konto, do każdego rachunku założonego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Obowiązkowe MPP  W Polsce mechanizm podzielonej płatności obowiązuje od lipca 2018 r. Od listopada 2019 r. jest obowiązkowy […]