Faktura za leasing w Księdze Przychodów i Rozchodów

Czym jest leasing operacyjny?  Podczas trwania umowy leasingu operacyjnego składniki majątku pozostają w środkach trwałych leasingodawcy, który również ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca natomiast, ma prawo do zaliczenia rat leasingowych i opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów. Może również zaliczyć wszystkie wydatki na bieżącą eksploatację samochodu oraz koszty zakupu paliwa, a w przyszłości […]

Jakie konsekwencje w VAT grożą za niestosowanie MPP?

Mechanizm podzielonej płatności (MPP), inaczej split payment, polega na płatności za towar lub usługę, zrealizowaną przez nabywcę specjalnym przelewem. Rachunek VAT tworzony jest przez bank automatycznie jako dodatkowe konto, do każdego rachunku założonego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Obowiązkowe MPP  W Polsce mechanizm podzielonej płatności obowiązuje od lipca 2018 r. Od listopada 2019 r. jest obowiązkowy […]

Ministerstwo Finansów zapowiedziało pakiet SLIM VAT 3

Jakie zmiany wprowadzi pakiet SLIM VAT 3?  Przede wszystkim zmiany obejmą obszary tj.:  poprawa płynności finansowej firm;  mniej formalności w rozliczaniu VAT w obrocie międzynarodowym;  szerszy zakres zwolnień z VAT;  mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT;  prostsze fakturowanie i mniej obowiązków;  obniżanie sankcji VAT;  konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji – prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej.  Nowe rozwiązania mają zwiększyć […]

Przekazanie kalendarzy i artykułów biurowych z logo firmy

Przedsiębiorcy często stosują różnego rodzaju zachęty, które mają pomóc zwiększyć im sprzedaż oraz zachować bardzo dobre stosunki z kontrahentami. Jedną z takich zachęt mogą być na przykład drobne prezenty. Prezent a podatek VAT Jak wynika z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT każde nieodpłatne przekazanie towaru należące do przedsiębiorstwa, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do […]

Przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego w VAT

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwolnienie z podatku VAT przysługuje podatnikom, u których wartość sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200 000 zł. Jeżeli natomiast podatnik rozpoczął wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT w trakcie roku podatkowego i przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty […]