Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

Metody ewidencji kosztów w księdze podatkowej

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów ujmują w niej tylko te koszty, które spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Mogą to zrobić z zastosowaniem metody memoriałowej lub uproszczonej (kasowej). Metoda memoriałowa Podatnik ewidencjonując koszty w księdze metodą memoriałową musi rozpoznać i na odmiennych zasadach rozliczyć: Koszty bezpośrednie potrąca się w momencie […]

W jakim terminie należy złożyć formularz ZUS IWA?

31 stycznia mija termin na złożenie deklaracji ZUS IWA. Nie dotyczy to jednak wszystkich przedsiębiorców. O tym, czy dany płatnik musi złożyć informację, decyduje kilka zasadniczych warunków. Czym jest ZUS IWA? ZUS IWA to dokument zawierający informację na temat danych służących do ustalenia składki na ubezpieczenia wypadkowe. Jest to formularz składający się z 6 bloków, zawierający […]

Zielona karta – co to za dokument i kiedy jest potrzebny?

Czym jest Zielona Karta? Zieloną Kartą nazywamy dokument, który posiada status Międzynarodowego Certyfikatu Ubezpieczenia i stwierdza fakt posiadania przez daną osobę obowiązującego ubezpieczenia OC. Zielona Karta gwarantuje ochronę ubezpieczeniową na równorzędnym poziomie jak ubezpieczenie OC. W jakich krajach należy posiadać Zieloną Kartę? Podczas gdy standardowe OC jest honorowane w krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej […]

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika w firmie w 2023 roku

Przedsiębiorca w swojej firmie może zatrudnić pracowników w oparciu o różnorodne umowy, począwszy od umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło), a skończywszy na umowie o pracę. W zależności od rozmaitych aspektów, koszt zatrudnienia pracownika także jest zmienny. Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie Koszt całkowity zatrudnienia w przypadku umowy zlecenia uzależniony jest od […]

Paczki świąteczne dla dzieci pracowników a opodatkowanie

Paczki świąteczne czy przedpłacone karty podarunkowe są bardzo popularnym świątecznym prezentem dla pracowników. Co bardzo ważne, prezentem, od którego pracodawca musi naliczyć składki ZUS i podatek. Przychody podatkowe Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2032, z późn. zm.) […]