Urlop proporcjonalny – jak prawidłowo go wyliczyć?

Zgodnie z art. 155¹ Kodeksu pracy, pracownikowi, który kończy u danego pracodawcy zatrudnienie w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje urlop proporcjonalny do okresu przepracowanego. Tak samo, jeżeli pracownik rozpoczyna pracę u nowego pracodawcy w ciągu roku, przysługuje mu urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca roku (jeżeli pracownik będzie pracował do końca roku lub […]

Sprostowanie świadectwa pracy – jak zrobić to poprawnie?

Świadectwo pracy jest to dokumentem kończący stosunek pracy między stronami umowy. Należy go przygotować z niezwykłą starannością i dokładnie sprawdzić wszystkie informacje. Czasami z różnych przyczyn może się okazać, że informacje zawarte w świadectwie pracy są błędne. Wtedy należy sprostować dokument w określony sposób, a w innych przypadkach należy dokonać odpisu świadectwa.  Obowiązek wydania świadectwa […]

Dokumentacja w zakresie ewidencji czasu pracy- jak ją prowadzić?

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy  Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy wynika bezpośrednio z zapisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy.  § 1.Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.§ 2. W stosunku do pracowników […]

Wypadek przy pracy pod wpływem alkoholu a świadczenia wypadkowe

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy – podstawy prawne  Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz warunki nabywania prawa do tych świadczeń zostały określone w przepisach Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej ustawą wypadkową. Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy […]

Praca w niepełnym wymiarze a uprawnienia pracownicze

Pracodawca w umowie o pracę może uzgodnić z pracownikiem zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Warto jednak poznać prawa pracownika oraz obowiązki pracodawcy w takiej sytuacji. Dowiedz się jak wpływa praca w niepełnym wymiarze na uprawnienia pracownicze  Praca w niepełnym wymiarze a uprawnienia pracownicze  Maksymalny wymiar czasu pracy na pełen etat zgodnie z ustawą wynosi […]