Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika w firmie w 2023 roku

Przedsiębiorca w swojej firmie może zatrudnić pracowników w oparciu o różnorodne umowy, począwszy od umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło), a skończywszy na umowie o pracę. W zależności od rozmaitych aspektów, koszt zatrudnienia pracownika także jest zmienny. Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie Koszt całkowity zatrudnienia w przypadku umowy zlecenia uzależniony jest od […]

Paczki świąteczne dla dzieci pracowników a opodatkowanie

Paczki świąteczne czy przedpłacone karty podarunkowe są bardzo popularnym świątecznym prezentem dla pracowników. Co bardzo ważne, prezentem, od którego pracodawca musi naliczyć składki ZUS i podatek. Przychody podatkowe Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2032, z późn. zm.) […]

Wymiar czasu pracy w 2023 roku. Kiedy zaplanować urlop?

Rok 2023 zbliża się wielkimi krokami, więc jest to doskonały czas na przemyślenie i zaplanowanie przyszłorocznych urlopów. Aby to zrobić, należy wiedzieć, ile w 2023 roku będzie dni wolnych, ile pracujących i kiedy wypadają poszczególne święta. Czas pracy w 2023 Zgodnie z art. 129 § 1 maksymalny czas pracy pracowników nie może przekraczać ośmiu godzin […]

Dodatek za pracę w porze nocnej

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w nocy. Wysokość tych dodatków ustala się na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, a także nominalnego wymiaru czasu pracy w poszczególnych miesiącach roku. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie: od 1 stycznia 2023 r. będzie wynosiło 3 490 zł, a od […]

Zatrudnienie emeryta na podstawie umowy o pracę

Emerytem lub rencistą jest osoba, która posiada ustalone prawo do emerytury lub renty. Aby otrzymać takie prawo dana osoba musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim musi być w odpowiednim wieku (dotyczy emerytów). Z kolei renta przyznawana jest osobom, które nie są zdolne do świadczenia pracy. Po spełnieniu wymaganych warunków wydawana jest decyzja o przyznaniu prawa […]