Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorca otrzymuje fakturę VAT bez nazwy firmy. Co w takiej sytuacji?

Możemy wyróżnić dwie sytuacje:

Gdy otrzymujemy fakturę bez nazwy firmy

W przypadku, gdy otrzymana faktura nie zawiera nazwy firmy, obowiązkowe jest wystawienie do niej noty korygującej. Notę korygującą wystawia oczywiście nabywca danego towaru/usługi z adnotacją o występujących błędach na otrzymanej fakturze. Jeżeli nabywca nie chce wystawiać noty korygującej, może wystąpić z prośbą do sprzedawcy, aby wystawił on fakturę korygującą. 

Gdy otrzymujemy fakturę bez częściowej nazwy firmy

Gdy na fakturze brakuje tylko części nazwy firmy nabywcy (np. dodatkowych słów, ciągu liter), nie ma potrzeby wystawiania noty korygującej. Jednakże z wystawionej faktury musi jednoznacznie wynikać, że dana firma jest nabywcą – wynika to z pozostałych danych umieszczonych na fakturze.

Czy na fakturze można stosować skrót w nazwie firmy? 

W sprawie stosowania skrótów w nazwie firmy na fakturze należy mieć na uwadze, że dane, jakie powinna zawierać faktura, zostały określone w art. 106e ustawy o VAT.

Z przepisu tego wynika, że powinna ona zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. Natomiast przepisy Kodeksu Cywilnego dopuszczają stosowanie skrótu firmy. W związku z tym stosowanie skrótów w nazwach firm przy wystawianiu faktur nie powinno być kwestionowane.

Warto jednak zachować jednolitość tego skrótu pomiędzy zgłoszeniem firmy w odpowiednim rejestrze a zgłoszeniem rejestracyjnym na potrzeby VAT. Druk VAT-R (poz. 11 i 12) w danych identyfikacyjnych zawiera bowiem zarówno nazwę pełną, jak i nazwę skróconą (dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną).

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *