Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Prowadząc działalność gospodarczą, możesz (o tym kiedy musisz poniżej) zarejestrować się jako tzw. podatnik podatku od towaru i usług (VAT). W tym celu, we właściwym Urzędzie Skarbowym należy złożyć druk VAT-R.

Od 30 kwietnia 2018 roku możliwa jest rejestracja płatnika podatku VAT wraz z rejestracją działalności w CEIDG. Samo wypełnienie wniosku VAT-R wygląda analogicznie jak do tej pory, ale można go teraz załączyć do formularza CEIDG-1 i podpisać profilem zaufanym ePUAP.

Kto musi dokonać rejestracji? 

Niezależnie od osiąganych przychodów, musisz się zarejestrować jako podatnik VAT jeśli:

– dostarczasz towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, (wyjątek stanowią – energia elektryczna, wyroby tytoniowe oraz samochody osobowe – innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji);

– dostarczasz towary tj. proszki złota i srebra oraz innych metali szlachetnych, pewne wyroby jubilerskie,

– udostępniasz tereny budowlane, budynki, budowle lub ich części,

– świadczysz usługi prawnicze lub doradcze (z wyjątkiem doradztwa rolniczego).

Jako płatnik VAT musisz się także zarejestrować bez względu na rodzaj wykonywanej działalności, jeśli wartość Twojej sprzedaży przekroczyła 200 000 tys. złotych lub jeśli nie posiadasz siedziby na terenie Polski.

Rejestracja płatnika VAT jest bezpłatna.

UWAGA: Urząd może odmówić zarejestrowania Twojej firmy jako podatnika VAT jeśli:

– w formularzu podasz informacje niezgodne z prawdą,

– nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem lub pełnomocnikiem firmy,

– podmiot nie stawia się na wezwania naczelnika Urzędu Skarbowego.

Warto? 

Do niewątpliwych zalet rejestracji jako płatnik VAT należy możliwość jego odliczenia (mówiąc prościej dokonywanie zakupów firmowych w cenach netto, wówczas kwotę VAT nałożoną na zakupiony towar lub usługę będziemy mogli odliczyć bezpośrednio od VAT-u, który mamy do zapłacenia) czy “wrzucenia” go w koszty przy współpracy z innymi płatnikiem VAT. 

Jak każdy medal, ten także ma dwie strony.

Musimy liczyć się z tym, że rejestracja jako płatnik VAT to (poza szeregiem formalności jakie spotkamy już podczas składania deklaracji) prowadzenie ewidencji, rejestrów VAT oraz generowanie i wysyłanie pliku JPK, konieczność stałego monitoringu zmian w przepisach i prawie oraz możliwość kontroli “poszerzona” o kontrolę Urzędu Skarbowego (sprawdź jakie organy mogą skontrolować Twoją firmę).

Stawki podatku VAT 

Więcej szczegółowych informacji na temat stawek podatku VAT znajdziesz w ustawie o podatku od towaru i usług.

0% – stawka preferencyjna, wykorzystywana przy wewnątrzwspólnotowej dostawie oraz eksporcie towarów (ma zastosowanie m.in. w transporcie morskim i lotniczym, w niektórych usługach turystycznych),

5% – obejmuje produkty żywnościowe tzw. pierwszej potrzeby m.in. nabiał, chleb, kasze, mąki, makarony czy przetwory mięsne, a także obejmuje książki drukowane oraz czasopisma specjalistyczne,

8% – m.in. w usługach budowlanych,

23% – stawka podstawowa od towarów i usług, obowiązująca od 2011 roku.

Jeżeli chodzi o to być czy nie być podatnikiem VAT warto brać pod uwagę również aspekty klientów, którzy będą obsługiwani. Czy będą to firmy, instytucje lub osoby prywatne? Większość firm będzie zainteresowana fakturą VAT, natomiast osoby fizyczne niekoniecznie. Wybór opodatkowania VAT’em należy przemyśleć dla każdej działalności biorąc pod uwagę wiele czynników, które mają wpływa na późniejsze podatki.

Jeżeli Państwo nie są pewni co wybrać to zapraszamy do konsultacji z nami. Pomożemy 🙂

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *