Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Z dniem 16 maja 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących… (Dz. U. z 2021 r. poz. 846). Termin ten pokrywa się z datą wejścia w życie przepisów dotyczących wprowadzenia kodu wykonywanego zawodu określonego w art. 76 pkt 3 lit. a) ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875).

Co uległo zmianie?

 • stare druki ZUS ZUA i ZUS ZZA przestają obowiązywać;
 • przy zgłaszaniu do ubezpieczeń społecznych lub zmianie danych osoby ubezpieczonej (albo zgłaszaniu do ubezpieczenia zdrowotnego/zmianie danych na formularzu ZUS ZZA) przedsiębiorcy będą musieli podawać informację o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego.

Rozporządzenie nowelizujące wprowadziło zmiany w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia w tej samej sprawie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2366), tj. 

 • we wzorze zgłoszenia do ubezpieczenia/zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej – o symbolu ZUS ZUA
 • we wzorze zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenia zmiany danych – o symbolu ZUS ZZA,

przez dodanie w nich pola informującego o kodzie wykonywanego zawodu.

W jakim celu wprowadzone są zmiany?

Zgodnie z uzasadnieniem ZUS, wykonywany zawód ma służyć:

 1. badaniom statystycznym
 2. analizie przyczyn absencji chorobowej – w zależności od wykonywanego zawodu,
 3. analizie orzekanego stopnia niezdolności do pracy – w korelacji z wiekiem i wykonywanym zawodem,
 4. ocenie poziomu wysokości świadczeń – w korelacji z zawodem,
 5. prognozowaniu lub szacowaniu skutków finansowych zmian ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych polegających m.in. na włączaniu/wyłączaniu wybranych grup zawodów,
 6. wprowadzaniu zmian ustawowych tylko dla wybranej grupy zawodowej,
 7. przeprowadzeniu bilansu wpływów składek do FUS i wydatków na świadczenia dla wybranych grup zawodowych.
ZUS ZUA
ZUS ZZA
Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *