Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Dni wolne od pracy w 2024 roku

Dni wolne od pracy

Ile dni wolnych przysługuje Ci w 2024 roku? Przed sprawdzeniem, jakie dni wolne od pracy przysługują ci w 2024 roku, warto zweryfikować, ile dni urlopu wypoczynkowego możesz wykorzystać zgodnie z obowiązującą umową o pracę. Zależnie od stażu pracy, możesz mieć prawo do od 20 do nawet 26 dni urlopu. Zrozumienie obowiązujących przepisów oraz analiza twojej sytuacji pomogą w planowaniu grafiku […]

Praca zdalna – warunki

Praca zdalna do rodzaj zatrudnienia, w którym pracownik wykonuję pracę całkowicie lub częściowo w miejscu przez siebie wskazanym. Miejsce to musi zostać każdorazowo uzgodnione z pracodawcą, zwłaszcza w kontekście komunikacji zdalnej. Kiedy nie można pracować zdalnie? Praca zdalna nie obejmuje: Ocena ryzyka Nie zależnie od tego, czy pracownik będzie wykonywał pracę zdalną częściowo, w pełni, czy okazjonalnie, ani czy będzie […]

Praca zdalna – zasady pracy

Praca zdalna do rodzaj zatrudnienia, w którym pracownik wykonuję pracę całkowicie lub częściowo w miejscu przez siebie wskazanym. Miejsce to musi zostać każdorazowo uzgodnione z pracodawcą, zwłaszcza w kontekście komunikacji zdalnej. Wniosek pracownika Pracodawca musi rozważyć prośby o wykonywanie pracy zdalnej od: Chyba że jest to niemożliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Pracodawca musi […]

Koszt zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie

Składki w przypadku jednego źródła przychodu W sytuacji, gdy zawierasz umowę zlecenie z osobą, dla której jest to jedyna forma uzyskiwania przychodu, musi ona podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Dodatkowo, wymagane są składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zleceniobiorca jest podległy jednemu tytułowi ubezpieczeń społecznych, o ile posiada tylko jedno źródło przychodu. Warto jednak wspomnieć o jednym […]

Wniosek o urlop na żądanie

urlop na żądanie

Czy pracownik może złożyć wniosek o urlop na żądanie w dniu, w którym chciał skorzystać z tego urlopu, zamiast zrobić to przynajmniej dzień wcześniej. Czy pracodawca musi uwzględnić ten wniosek? Zgodnie z przepisami, pracownik ma prawo do 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku kalendarzowego, zgodnie z art. 167(2) Kodeksu pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465). Ten rodzaj urlopu jest udzielany […]

Praca zdalna – ogólne informacje

Praca zdalna do rodzaj zatrudnienia, w którym pracownik wykonuję pracę całkowicie lub częściowo w miejscu przez siebie wskazanym. Miejsce to musi zostać każdorazowo uzgodnione z pracodawcą, zwłaszcza w kontekście komunikacji zdalnej. Porozumienia między pracownikiem a pracodawcą Postanowienie między pracownikiem a pracodawcą dotyczące wykonywania pracy na odległość może zostać zawarte zarówno podczas nawiązywania umowy o pracę, jak również w trakcie trwania zatrudnienia. W przypadku, gdy […]

Aktywność pracowników w social mediach

Korzystanie z platform społecznościowych jest obecnie powszechnym zjawiskiem, obejmującym zarówno pracodawców, jak i pracowników. Trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez korzystania z takich serwisów. Wraz z postępem w dziedzinie cyfryzacji życia, dochodzi do swoistych prób sankcjonowania treści internetowych, udostępnianych przez pracowników w social mediach. W przypadku dużych korporacji zazwyczaj istnieje określona polityka medialna. Pracownicy są do niej zobowiązani poprzez odpowiednie regulacje, na […]

Koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę

Koszty pracodawcy Pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika, oprócz wypłaty wynagrodzenia, musi opłacać także obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Nie są to jednak jedyne koszty. Należy wziąć pod uwagę także: Co wchodzi w skład wynagrodzenia pracownika? Wynagrodzenie pracownika to świadczenie, które otrzymuje on od pracodawcy za wykonaną pracę, zgodnie z jej rodzajem, ilością i jakością. Zwykle ustala się je w umowie […]

W jakim terminie należy złożyć formularz ZUS IWA?

ZUS

31 stycznia mija termin na złożenie deklaracji ZUS IWA. Nie dotyczy to jednak wszystkich przedsiębiorców. O tym, czy dany płatnik musi złożyć informację, decyduje kilka zasadniczych warunków. Czym jest ZUS IWA? ZUS IWA to dokument zawierający informację na temat danych służących do ustalenia składki na ubezpieczenia wypadkowe. Jest to formularz składający się z 6 bloków, zawierający dane organizacyjne, […]

Wyższe podstawy wymiaru składek ZUS w 2023 r.

W roku 2023 nastąpi dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, a co za tym idzie wyższa będzie kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Kwoty wskazanych wynagrodzeń określają niektóre limity w podstawach wymiaru składek ubezpieczeniowych w ZUS. Minimalne wynagrodzenie za pracę W 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie odpowiednio: Wynika to bezpośrednio z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia […]