Amortyzacja lokali na wynajem w 2022 i 2023 roku

Zgodnie z ustawą z 29 października 2021 r. zwaną Polskim Ładem, która weszła w życie 1 stycznia br., art. 22c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymał brzmienie, że amortyzacji nie podlegają budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego […]

Kod GTU 7 – dla jakiej grupy towarów ma zastosowanie?

Kody GTU, czyli kody grup towarów i usług to szczególne oznaczenia sprzedaży wprowadzone na potrzeby JPK_V7, który obowiązuje od 1 października 2020 r. Kody GTU dotyczą grup towarów i usług z branż szczególnie narażonych na nadużycia podatkowe. Wyróżnić można 13 kodów wchodzących w skład tej klasyfikacji. Obowiązek ich stosowania mają czynni podatnicy VAT, którzy dokonują […]

Faktura za leasing w Księdze Przychodów i Rozchodów

Czym jest leasing operacyjny?  Podczas trwania umowy leasingu operacyjnego składniki majątku pozostają w środkach trwałych leasingodawcy, który również ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca natomiast, ma prawo do zaliczenia rat leasingowych i opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów. Może również zaliczyć wszystkie wydatki na bieżącą eksploatację samochodu oraz koszty zakupu paliwa, a w przyszłości […]

Ulga termomodernizacyjna – co to za ulga podatkowa?

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania określonej kwoty poniesionych wydatków na cele wskazane w ustawie.   Aby móc skorzystać z tej ulgi podatnik musi spełnić określone warunki przewidziane w przepisach ustawy. I tak zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o PIT:  Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od […]

Sposoby złożenia zeznania podatkowego PIT za 2021 r.

Zeznanie podatkowe PIT-28 za 2021 r. trzeba złożyć do 28 lutego 2022 r., a PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2021 r. – do 2 maja 2022 r. Przesunięcie tego drugiego terminu z ostatniego dnia kwietnia wynika z faktu, że 30 kwietnia 2022 r. wypada w sobotę, a po niej jest niedziela 1 maja […]