NIP europejski – komu i w jakich sytuacjach jest potrzebny?

Prowadząc działalność gospodarczą, często zdarzają się sytuacje w których przedsiębiorca sprzedaje swój towar bądź usługę za granicę swojego kraju. Mogą to być państwa Unii Europejskiej lub spoza niej. Aby dokonać poprawnego rozliczenia podatkowego należy posłużyć się tzw. NIPem europejskim. Co to jest NIP europejski? NIP europejski to specjalny NIP nadawany podatnikom, którzy chcą dokonywać transakcji […]

Kiedy należy zapłacić podatek VAT a kiedy PCC przy zakupie mieszkania?

Planując zakup mieszkania lub domu niezależnie od tego czy jest ono z rynku wtórnego czy pierwotnego, należy przygotować się na dodatkowe koszty. Takim kosztem niewątpliwie jest podatek od zakupu mieszkania.  Czym jest podatek od zakupu mieszkania?  Kalkulując koszty związane z kupnem nieruchomości, należy mieć na uwadze to, że faktycznym kosztem jej zakupu nie jest tylko […]

Zaliczka przy WDT a powstanie obowiązku podatkowego

Czym jest Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT)?  Definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów znajduje uregulowanie w art. 13 ust. 1 ustawy VAT i brzmi następująco:  „Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne […]

Brak faktury a koszt podatkowy

Czym jest koszt podatkowy?  Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.  Na podstawie treści przepisu w doktrynie podkreśla się, że aby wydatek był kosztem podatkowym, muszą zaistnieć łącznie następujące […]

Pakiet SLIM VAT 3 – zmiany w ustawie o VAT

Wprowadzenie przepisów określających kurs przeliczeniowy w przypadku faktur korygujących Obecnie nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby, jaki kurs należy zastosować przy wystawieniu faktury korygującej, jeżeli pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Celem projektodawców jest wprowadzenie takich uregulowań do ustawy o VAT. Co bardzo ważne, zasad tych nie będziemy stosować do tych przypadków, gdzie przeliczenia […]