Limity na 2023 r. obowiązujące podatników podatku dochodowego

W Polsce walutą w jakiej określane są limity podatkowe jest euro, dlatego podatnik, który chce sprawdzić, czy mieści się w danym limicie musi dokonać przeliczenia kwoty limitu w euro na polski złoty wg kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października. Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym października 2022 r. […]

Wycofanie kasy fiskalnej z działalności gospodarczej a obowiązki formalne

Kasa fiskalna to urządzenie elektroniczne, służące do rejestracji obrotu oraz kwot podatku należnego ze sprzedaży detalicznej. Urządzenie to musi posiadać moduł pamięci fiskalnej i homologację Ministerstwa Finansów lub Głównego Urzędu Miar. Kasa fiskalna to potoczna nazwa kas rejestrujących. Wśród kas rejestrujących wyróżnia się:• kasy fiskalne oraz• drukarki fiskalne.Podstawowa różnica polega na sposobie obsługi. Kasy fiskalne […]

Ulgi podatkowe przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Czy przedsiębiorcom opłacającym ryczałt przysługują ulgi podatkowe? Zgodnie z:   art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3–3b ustawy o podatku dochodowym oraz wydatki […]

NIP europejski – komu i w jakich sytuacjach jest potrzebny?

Prowadząc działalność gospodarczą, często zdarzają się sytuacje w których przedsiębiorca sprzedaje swój towar bądź usługę za granicę swojego kraju. Mogą to być państwa Unii Europejskiej lub spoza niej. Aby dokonać poprawnego rozliczenia podatkowego należy posłużyć się tzw. NIPem europejskim. Co to jest NIP europejski? NIP europejski to specjalny NIP nadawany podatnikom, którzy chcą dokonywać transakcji […]

Kiedy należy zapłacić podatek VAT a kiedy PCC przy zakupie mieszkania?

Planując zakup mieszkania lub domu niezależnie od tego czy jest ono z rynku wtórnego czy pierwotnego, należy przygotować się na dodatkowe koszty. Takim kosztem niewątpliwie jest podatek od zakupu mieszkania.  Czym jest podatek od zakupu mieszkania?  Kalkulując koszty związane z kupnem nieruchomości, należy mieć na uwadze to, że faktycznym kosztem jej zakupu nie jest tylko […]