Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Odliczysz od podatku “część psa”

Cześć psa, ale jaka część? Pogląd fiskusa na wydatki związane z psem strzegącym biuro zmienił się… Teraz wymaga on rozdzielenia tych wydatków na cele firmowe i prywatne. Wynika to z interpretacji podatkowej, która opisuje informatyka prowadzącego biznes w domu. Informatyk wyjaśnił, że potrzebuje psa do pilnowania biura podczas swoich wyjazdów do klientów. Oprócz tego pies miałby pomagać w nawiązywaniu relacji […]

Wystawianie faktury do paragonu bez NIP

Według decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, faktura VAT może być wystawiona wyłącznie na podstawie wcześniej otrzymanego paragonu fiskalnego, który zawiera numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika VAT. Przypadek opisany dotyczył firmy z dziedziny doradztwa, świadczącej porady i konsultacje dla klientów indywidualnych i firm. Firma tłumaczyła, że niekiedy, mimo udzielonej porady, klient nie prosi o fakturę VAT. W takich sytuacjach otrzymuje standardowy […]

Zawiadomienie ZAW-NR

Zawiadomienie ZAW-NR

Zawiadomienie ZAW-NR jest to zawiadomienie o uregulowaniu należności na rachunek bankowy, który nie figurował w Wykazie podatników VAT na dzień zlecenia przelewu. Czy muszę złożyć zawiadomienie ZAW-NR? Jeżeli dokonałeś płatności za fakturę wystawioną przez czynnego VAT, poprzez przelew na rachunek bankowy wystawcy faktury, który nie był uwzględniony w Wykazie podatników VAT w momencie zlecenia przelewu musisz złożyć zawiadomienie. Złożenie […]

Stawki ryczałtu

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wysokość podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Stawki ryczałtu mieszczą się w zakresie od 2% do 17%. 17% w przypadku przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów Za działalność w dziedzinie wolnych zawodów uznaje się działalność gospodarczą wykonywaną osobiście. To znaczy bez angażowania pracowników do wykonywania czynności związanych z istotą danego zawodu na podstawie różnych umów, […]

Certyfikat rezydencji Twitter 2022 i 2023

Kliknij poniżej i pobierz certyfikat rezydencji Twitter na rok 2023* ↓ *ważny przez 12 miesięcy od daty wystawienia (03.01.2023 r.) Kliknij poniżej i pobierz certyfikat rezydencji Twitter na rok 2022* ↓

Certyfikat rezydencji TikTok 2023

Kliknij poniżej i pobierz certyfikat rezydencji TikTok na rok 2023* ↓ *ważny przez 12 miesięcy od daty wystawienia (03.02.2023 r.)

Kiedy podatek VAT jest kosztem podatkowym?

W przepisach dotyczących podatku dochodowego została uwzględniona główna zasada, która stanowi, że podatek VAT nie jest uwzględniany w kosztach podatkowych. Pomimo tych ogólnych uregulowań, ustawodawca wprowadził kilka wyjątków, które pozwalają przedsiębiorcom uwzględniać podatek VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych, o ile spełnione zostaną określone warunki. VAT Należny Przepisy określające sytuacje, w których podatek VAT należny nie podlega wyłączeniu z kosztów firmowych, […]

Certyfikat rezydencji Meta 2023

Kliknij poniżej i pobierz certyfikat rezydencji Meta na rok 2023* ↓ *ważny przez 12 miesięcy od daty wystawienia (04.01.2023 r.)

Zwolnienie podmiotowe z VAT dla usług transportowych

Jeśli zamierzasz zacząć prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów w 2023 r., masz prawo do zwolnienia z VAT, pod warunkiem, że wartość twojej sprzedaży nie przekroczy, proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w tym roku, kwoty 200.000 zł. Jeśli jednak w rzeczywistości twoja sprzedaż przekroczy ten próg w trakcie 2023 r., zwolnienie to przestaje obowiązywać od momentu przekroczenia. Ustawowe przepisy dotyczące tej […]