Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 2022

Nowe przepisy, które wynikają ze zmiany Ustawy o transporcie drogowym i pakietem mobilności oznaczają, że najpóźniej do 20 maja 2022, konieczne jest uzyskanie licencji, a także wypisów na każdy pojazd, dla firm, wykonujących międzynarodowy zarobkowy przewóz rzeczy, pojazdami od 2,5 do 3,5 tony DMC.  Licencja – podstawa prawna  Podstawą dla Pakietu Mobilności I stało się […]

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku – nowelizacja Polskiego Ładu

Czy możliwa jest zmiana formy opodatkowania w trakcie roku?  Zgodnie z art. 9a ust. 2 termin na zmianę formy opodatkowania przypada do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyska pierwszy przychód w danym roku podatkowym.  Wyjątkiem od powyższej reguły są podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej. Dla nich granicznym terminem zmiany formy […]

Nieruchomość jako towar handlowy – rozliczenie kosztów nabycia

Nieruchomość jako towar handlowy Nieruchomość może mieć status środka trwałego w działalności gospodarczej podatnika lub być po prostu towarem handlowym. Aby nieruchomość uznać za środek trwały należy spełnić kilka warunków z art. 22a ust. 1 ustawy PIT. Zgodnie z tym artykułem środkami trwałymi są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, […]

Nadanie numeru PESEL uchodźcy – co warto wiedzieć?

PESEL dla uchodźcy – kto może go uzyskać?  W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, obywatele tego kraju zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy będą mogli przebywać legalnie na terenie Polski przez okres 18 miesięcy. Okres ten, liczony jest od 24 lutego 2022 r. Warunkiem legalnego pobytu jest to, że:  obywatele Ukrainy wjechali […]

Refaktura – co tojest i jakie dane powinna zawierać?

Przepisy podatkowe nie regulują wprost pojęcia refaktury. W celu wyjaśnienia mechanizmu jej działania organy podatkowe przytaczają art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podatnik dokona nabycia usługi we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej to uznaje się, że do rozliczenia tej usługi jest zobowiązana osoba ostatecznie z niej korzystająca, […]