Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Finansowanie studiów podyplomowych dla osób poszukujących pracy

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, starosta ma możliwość sfinansowania z Funduszu Pracy opłat za studia podyplomowe dla bezrobotnych, należnych organizatorowi studiów. Finansowanie może pokryć do 100% kosztów, ale nie więcej niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli 10 530,66 zł. Ważne jest, aby jak najszybciej złożyć odpowiedni wniosek.

Aktywność pracowników w social mediach

Korzystanie z platform społecznościowych jest obecnie powszechnym zjawiskiem, obejmującym zarówno pracodawców, jak i pracowników Trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez korzystania z takich serwisów. Wraz z postępem w dziedzinie cyfryzacji życia, dochodzi do swoistych prób sankcjonowania treści internetowych, które są udostępniane przez pracowników. W przypadku dużych korporacji zazwyczaj istnieje określona polityka medialna. Pracownicy są do […]

Opłata administracyjna w leasingu a koszty podatkowe

Leasing jest to forma finansowania rzeczy ruchomej i nieruchomej służącej celom zarobkowym użytkownika. Opiera się ona na umowie cywilnoprawnej między leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym). Przedmiotem leasingu może być praktycznie wszystko – od rzeczy nowych, po używane.  Do najpopularniejszych rzeczy, które można wziąć w leasing, zaliczają się:  samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe,  maszyny (np. wózek […]

Czym jest Biuro Informacji Kredytowej?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest największą bazą danych klientów i przedsiębiorców, którzy brali kredyty i pożyczki pozabankowe. Utworzone zostało w 1997 roku i działa na zasadach określonych w Prawie Bankowym.   W BIK-u znajdują się zarówno pozytywne informacje o terminowych spłatach zobowiązań przez konsumentów i przedsiębiorców, jak i o ich zadłużeniu oraz zaległościach wobec kredytodawców. Dzięki […]

Najem okazjonalny – jakie korzyści daje wynajmującemu?

Najem okazjonalny to charakterystyczna forma najmu mieszkania, która pozwala wynajmującemu chronić swoje prawa i zabezpieczyć jego interesy.   Najem okazjonalny w przepisach  Art.19a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2011 r, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego określa, że umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do […]