Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Limit podmiotowy 200 000 zł do podatku VAT

Spółka z o.o. złożyła wniosek o uzyskanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Umowa spółki została podpisana 19 czerwca 2023 roku, a jej rokiem obrotowym i podatkowym jest rok kalendarzowy, kończący się 31 grudnia 2023 roku. Istnieje możliwość zmiany roku podatkowego w przyszłości, co mogłoby skutkować dłuższym niż 12-miesięcznym okresem pierwszego roku podatkowego po takiej zmianie. Spółka planuje rozpoczęcie działalności usługowej w niewielkim […]

Zwolnienie z kas fiskalnych na 2024 r.

30 listopada 2023 r. zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, datowane na 24 listopada 2023 r. Po przeanalizowaniu ww. dokumentu można stwierdzić, że został on “przepisany” z poprzedniego aktu, który obowiązuje do końca tego roku. Różnica między ww. aktami polega na zastąpieniu: “Dostawa węgla kamiennego przez gminę nabytego […]

Pełna księgowość w 2024 roku

Pełna księgowość

Limit kwotowy Zgodnie z ustawą o rachunkowości, księgi rachunkowe muszą być prowadzone w ciągu roku obrotowego przez różne podmioty, takie jak osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku, pod warunkiem, że ich przychody za poprzedni rok obrotowy osiągną co najmniej równowartość 2.000.000 euro w walucie […]

Zawiadomienie ZAW-NR

Zawiadomienie ZAW-NR

Zawiadomienie ZAW-NR jest to zawiadomienie o uregulowaniu należności na rachunek bankowy, który nie figurował w Wykazie podatników VAT na dzień zlecenia przelewu. Czy muszę złożyć zawiadomienie ZAW-NR? Jeżeli dokonałeś płatności za fakturę wystawioną przez czynnego VAT, poprzez przelew na rachunek bankowy wystawcy faktury, który nie był uwzględniony w Wykazie podatników VAT w momencie zlecenia przelewu musisz złożyć zawiadomienie. Złożenie […]

Środki wolne od zajęcia na rachunku bankowym

Limit zajęcia środków

Czy w przypadku zajęcia rachunku bankowego komornik może zarekwirować wszystkie dostępne środki na koncie w celu spłaty zadłużenia? Należy pamiętać, że nie wszystkie środki zgromadzone na rachunku bankowym podlegają zajęciu przez komornika. Zasoby finansowe ulokowane na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby nie mogą być całkowicie zajęte na mocy orzeczenia sądowego ani decyzji […]

Jak oszczędzić na obsłudze księgowej?

Cena za księgowość

Każdy przedsiębiorca chciałby mało płacić za księgową. Często wydaje się przedsiębiorcom, że księgowa przecież pije tylko kawę ☕, a dokumenty same się księgują 😉

Finansowanie studiów podyplomowych dla osób poszukujących pracy

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, starosta ma możliwość sfinansowania z Funduszu Pracy opłat za studia podyplomowe dla bezrobotnych, należnych organizatorowi studiów. Finansowanie może pokryć do 100% kosztów, ale nie więcej niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli 10 530,66 zł. Ważne jest, aby jak najszybciej złożyć odpowiedni wniosek.

Aktywność pracowników w social mediach

Korzystanie z platform społecznościowych jest obecnie powszechnym zjawiskiem, obejmującym zarówno pracodawców, jak i pracowników. Trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez korzystania z takich serwisów. Wraz z postępem w dziedzinie cyfryzacji życia, dochodzi do swoistych prób sankcjonowania treści internetowych, udostępnianych przez pracowników w social mediach. W przypadku dużych korporacji zazwyczaj istnieje określona polityka medialna. Pracownicy są do niej zobowiązani poprzez odpowiednie regulacje, na […]

Opłata administracyjna w leasingu a koszty podatkowe

Leasing jest to forma finansowania rzeczy ruchomej i nieruchomej służącej celom zarobkowym użytkownika. Opiera się ona na umowie cywilnoprawnej między leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym). Przedmiotem leasingu może być praktycznie wszystko – od rzeczy nowych, po używane.  Do najpopularniejszych rzeczy, które można wziąć w leasing, zaliczają się:  samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe,  maszyny (np. wózek widłowy),  nieruchomości (np. lokale […]

Czym jest Biuro Informacji Kredytowej?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest największą bazą danych klientów i przedsiębiorców, którzy brali kredyty i pożyczki pozabankowe. Utworzone zostało w 1997 roku i działa na zasadach określonych w Prawie Bankowym.   W BIK-u znajdują się zarówno pozytywne informacje o terminowych spłatach zobowiązań przez konsumentów i przedsiębiorców, jak i o ich zadłużeniu oraz zaległościach wobec kredytodawców. Dzięki temu kredytodawcy oraz przedsiębiorcy mogą sprawdzić wiarygodność płatniczą osób […]