Kategoria: Inne

Jak poprawnie zaksięgować faktury prognozowane?

Koszty wynikające z faktur prognozujących zużycie energii elektrycznej, co do zasady, należy rozliczać w czasie jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Jednak jeśli w ocenie jednostki koszty te są nieistotne i dotyczą jednego roku obrotowego, można odnieść je w koszty jednorazowo, pod warunkiem że nie ma to negatywnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Powołując…
Czytaj


0

Polski Ład. Przewodnik po zmianach – część III

Dzisiejszy artykuł jest ostatnim z serii o zmianach jakie wprowadzi Polski Ład. Zapraszamy do lektury! Dekada rozwoju – programy 500 tys. nowych miejsc pracy Nowoczesna infrastruktura – program zakłada rozbudowę sieci autostrad i dróg ekspresowych, rozwój i remont dróg lokalnych inwestycje w drogi kolejowe, budowa obwodnic, likwidacja niebezpiecznych miejsc Transport – nowe i ekologiczne tabory,…
Czytaj


0

Polski Ład. Przewodnik po zmianach – część II

W dzisiejszym artykule zapraszamy Państwa do zapoznania się ze zmianami w kolejnych trzech obszarach Polskiego Ładu. Uczciwa praca – godna płaca – programy Likwidacja luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn – duże przedsiębiorstwa zostaną zobligowane, aby na żądanie pracownika w ciągu 30 dni uzasadniły powód wypłacania określonego wynagrodzenia. Zatrudnieni będą mogli też zażądać informacji o…
Czytaj


0

Polski Ład. Przewodnik po zmianach – część I

Ponad dwa tygodnie temu tj. 15 maja 2021 r. poznaliśmy założenia Polskiego Ładu. Czym on tak naprawdę jest i jakie zmiany wprowadzi? Zapraszamy na cykl 3 artykułów na ten temat. Polski Ład to program społeczno-gospodarczy, którego głównym autorem jest Mateusz Morawiecki. Elementami tego programu są: Plan na zdrowie Uczciwa praca – godna płaca Dekada rozwoju…
Czytaj


0

PESEL – nowym identyfikatorem podatkowym cudzoziemców

Od 1 czerwca 2021 r. identyfikatorem podatkowym cudzoziemców nieprowadzących działalności gospodarczej będzie numer PESEL. Osoby, którym przed tym dniem został bądź zostanie nadany NIP będą miały miesiąc na uzyskanie numeru PESEL. Obcokrajowcom pracującym w Polsce trudno uzyskać PESEL dla celów podatkowych. Jest to wprawdzie identyfikator podatkowy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT i niebędących…
Czytaj


0

Wolny zawód a składki ZUS

Wolny zawód – definicja Nie ma ściśle określonej definicji, jeśli chodzi o wolne zawody. Powołując się na słownik języka polskiego PWN sformułowanie to oznacza: „zawód, którego wykonywanie nie jest ograniczone umową o pracę zawieraną z jakąś instytucją”. Wolny zawód to również działalność wykonywana osobiście przez: lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, ratowników medycznych techników dentystycznych, felczerów,…
Czytaj


0

Nota księgowa – jak ją wystawić i zewidencjonować w księgach?

Co to jest nota księgowa? Nota księgowa jest to dokument stosowany w rozliczeniach między partnerami; uniwersalny dowód księgowy służący dokumentowaniu operacji, dla których nie przewidziano innego sposobu dokumentacji. Kiedy można skorzystać z noty księgowej? Notę księgową możemy zastosować zawsze, gdy trzeba udokumentować transakcje, które nie podlegają pod podatek VAT. Noty księgowe mogą być wystawione m.in.…
Czytaj


0

Franczyza jako pomysł na rozkręcenie biznesu

Franczyza, według niektórych to jeden z nowocześniejszych modeli rozwoju biznesu. To rozwiązanie wybierają przedsiębiorcy, którzy chcą zminimalizować koszty związane z wykreowaniem własnej marki i skrócić czas potrzebny na osiągnięcie rozpoznawalności, a tym samym zapewnienie sobie odpowiednio wysokich zysków. Franczyza opiera się umowie pomiędzy podmiotami, która określa prawa i obowiązki stron i ma charakter umowy ekonomiczno-prawnej.…
Czytaj


0

Faktoring – czym jest i czy warto z niego skorzystać?

Faktoring w ciągu ostatnich kilku lat stał się jedną z najpopularniejszych usług, z których coraz chętniej korzystają przedsiębiorstwa. Jest on doskonałym rozwiązaniem pomagającym w uzyskaniu płynności finansowej firmy w sytuacji, gdy ta nie może lub nie chce brać kredytu. Mogą z niego korzystać zarówno duże firmy, jak i mniejsze przedsiębiorstwa. Co to jest faktoring? Faktoring…
Czytaj


0

Własna działalność gospodarcza czy praca na etacie – co wybrać?

Jak wiadomo znaleźć dobrą pracę nie jest łatwo, podobnie jak z założeniem własnej firmy – o ile samo założenie nie wiążę się z większymi problemami to jej prowadzenie może okazać się dosyć ryzykowne. Zatem co powinniśmy wybrać – etat czy własna działalność gospodarcza? Zalety pracy na etat 1) Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji – będąc pracownikiem,…
Czytaj


0

Facebook