Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Jeśli jesteś przedsiębiorcą to nie możesz nie wiedzieć czym jest faktura – to najpowszechniejszy dokument księgowy w obrocie gospodarczym, który potwierdza dokonanie transakcji  opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Mówiąc językiem korzyści posiadanie faktury VAT daje możliwość odliczenia naliczonego w niej podatku (dla czynnych podatników VAT).

W tym artykule dowiesz się:

 • Jakie pozycje powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura?
 • Czy faktura musi być podpisana?

Jakie pozycje powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura? 

Artykuł 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jednoznacznie wymienia wszystkie pozycje jakie powinna zawierać faktura. Są to:

 • data wystawienia (co wydaje się nie być zaskakujące, w profesjonalnym obrocie każdy dokument powinien zawierać datę wystawienia);
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (PESEL lub NIP);
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi (analogicznie do poprzedniego punktu);
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

 

Czy faktura musi być podpisana?

Od 2004 roku kontrahenci nie mają obowiązu podpisywania wystawianych i otrzymywanych faktur. Nie trzeba także umieszczać na nich firmowej pieczątki. Oznacza to, że brak podpisu na fakturze nie jest błędem. Zmiana w przepisach była spowodowana przystąpieniem Polski do UE (zsynchronizowano  przepisy krajowe z przepisami wspólnotowymi).

To z pewnością ułatwiło życie wielu przedsiębiorcom, którzy od tego czasu mogą bez problemu wysyłać faktury drogą elektroniczną.

Wymieniony powyżej spis danych jakie powinna zawierać faktura nie nakazuje ale również nie wyklucza umieszczenia na niej podpisu czy pieczątki.

ALE!

W praktyce podpis na fakturze może mieć duże znaczenie.

Gdy wystawca faktury w przypadku jej nieuregulowania ze strony nabywcy odda sprawę do sądu to owa nieopłacona lecz podpisana faktura automatycznie staje się dowodem w sprawie.

Natomiast dokument bez podpisu nie stanowi wówczas bezspornego dowodu. W związku z tym niezbędne będzie przesłuchanie stron, zebranie dowodów, co oczywiście przedłuża sprawę w czasie.

Podsumowując, brak podpisu na fakturze nie stanowi błędu, jednak dla własnego bezpieczeństwa oraz spokoju warto o niego zadbać szczególnie w przypadku gdy wystawiamy ją z odroczonym terminem płatności.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *