Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o.

Prawo

Składki ZUS za zatrudnionych studentów

Student na umowie zlecenie a ZUS Generalnie osoba, która zatrudniona jest na podstawie umowy zlecenia podlega zarówno ubezpieczeniom społecznym jak i zdrowotnym. Objęta jest nimi od dnia oznaczonego w umowie jako termin rozpoczęcia pracy aż do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym jest składka emerytalna, rentowa oraz wypadkowa. Składka chorobowa jest tutaj fakultatywna, …

Składki ZUS za zatrudnionych studentówRead More »

Miejsce pracy w umowie o pracę

Określenie miejsca wykonywania pracy powinno być elementem każdej umowy o pracę. Wymóg ten wynika wprost z kodeksu pracy. Jednakże przepisy te nie definiują pojęcia „miejsca wykonywania pracy”. Nie regulują również sposobu, w jaki miejsce to powinno zostać wskazane w umowie, dając stronom stosunku pracy dużą swobodę w tym zakresie. Takie podejście rodzi szereg wątpliwości natury …

Miejsce pracy w umowie o pracęRead More »

Jakie są skutki przedwczesnej wypłaty środków z rachunku PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe, w skrócie PPK to program umożliwiający oszczędzanie dodatkowych środków na emeryturę, finansowany zarówno przez pracodawców, jak i pracowników oraz państwo. Od 1 stycznia 2021 r. PPK obejmuje już wszystkich pracodawców. Oznacza to, że każdy pracodawca, nawet ten zatrudniający zaledwie jednego pracownika,  musi zawrzeć umowę z wybraną instytucją finansową celem wdrożenia PPK w …

Jakie są skutki przedwczesnej wypłaty środków z rachunku PPK?Read More »

Zajęcie komornicze wynagrodzenia ze stosunku pracy

Zajęcie komornicze następuje, gdy wierzyciel uzyska w sądzie tytuł wykonawczy i przekaże sprawę komornikowi. Tytułem wykonawczym jest nakaz zapłaty lub wyrok sądu, zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Wynagrodzenie za pracę podlega egzekucji w zakresie, które określają przepisy Kodeksu Pracy. Obowiązkiem komornika sądowego jest wysłanie pracownikowi oraz jego pracodawcy odpisy zajęcia komorniczego. Organ egzekucyjny poprzez wysłanie pracodawcy …

Zajęcie komornicze wynagrodzenia ze stosunku pracyRead More »

Błędna data wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń w ZUS – co zrobić?

Osoba pracująca na umowę o pracę jak i na umowę zlecenie podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym w ZUS. Ubezpieczeniami tymi objęta jest od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy (który wyznaczony jest w umowie) do dnia rozwiązania bądź wygaśnięcia tej umowy.   Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy pracodawca ma obowiązek wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń …

Błędna data wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń w ZUS – co zrobić?Read More »