Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

Kod GTU 7 – dla jakiej grupy towarów ma zastosowanie?

Kody GTU, czyli kody grup towarów i usług to szczególne oznaczenia sprzedaży wprowadzone na potrzeby JPK_V7, który obowiązuje od 1 października 2020 r. Kody GTU dotyczą grup towarów i usług z branż szczególnie narażonych na nadużycia podatkowe. Wyróżnić można 13 kodów wchodzących w skład tej klasyfikacji. Obowiązek ich stosowania mają czynni podatnicy VAT, którzy dokonują […]

Jakie konsekwencje w VAT grożą za niestosowanie MPP?

Mechanizm podzielonej płatności (MPP), inaczej split payment, polega na płatności za towar lub usługę, zrealizowaną przez nabywcę specjalnym przelewem. Rachunek VAT tworzony jest przez bank automatycznie jako dodatkowe konto, do każdego rachunku założonego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Obowiązkowe MPP  W Polsce mechanizm podzielonej płatności obowiązuje od lipca 2018 r. Od listopada 2019 r. jest obowiązkowy […]

Przesyłanie JPK_PKPIR oraz JPK_EWP nowym obowiązek przedsiębiorców od stycznia 2023 r.

Dzięki podpisanej przez prezydenta ustawie wdrażającej szereg zmian w ramach Polskiego Ładu, podatnicy muszą zwrócić szczególną uwagę na nowość, jaką jest obowiązek comiesięcznego składania JPK_PKPIR oraz JPK_EWP do Ministerstwa Finansów.  JPK_PKPIR, JPK_EWP oraz JPK_KR – wysyłka do MF do końca 2022 roku  Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT, zobligowani są do […]

Korekta JPK_V7 od 1 stycznia 2022 r. bez czynnego żalu!

Czynny żal jest to dobrowolne przyznanie się podatnika do naruszenia przepisów podatkowych. Pozwala on na uniknięcie konsekwencji przesłania nierzetelnej deklaracji JPK_V7. Złożenie go chroni podatnika przed negatywnymi skutkami, trzeba jednak pamiętać o poprawieniu błędów związanych z deklaracją.  Od 1 stycznia 2022 roku korektę JPK_V7 podatnik będzie składał bez czynnego żalu! Istotny będzie tylko czas złożenia […]

Krajowy System e – Faktur już od przyszłego roku

Z początkiem października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przepisy tej ustawy obowiązywać będą od 1 stycznia 2022 r. i dają podatnikom możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur), jako jednej z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży. Od stycznia 2022 r. korzystanie z nich będzie dobrowolne, obowiązkowe […]