Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracyw porozumieniu z Radą Rynku Pracy: Warto korzystać z możliwości jakie daje Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Pozwala to na poszerzenie wiedzy pracowników oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku. Więcej informacji można znaleźć na: KFS 2024 – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)