Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Przedsiębiorca w swojej firmie może zatrudnić pracowników w oparciu o różnorodne umowy. W zależności od jej rodzaju, koszt zatrudnienia będzie jest zmienny.

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika przy umowie o dzieło

Przy umowach o dzieło nie ma żadnego problemu, gdyż w ich przypadku nie odprowadza się żadnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Reasumując – w tym wypadku, kosztem uzyskania przychodów przedsiębiorcy będzie jedynie wynagrodzenie brutto zatrudnionego.

Obowiązek ubezpieczenia z tytułu umowy o dzieło powstaje tylko w przypadku, gdy umowę zawiera się z własnym pracodawcą lub gdy umowa o dzieło jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika przy umowie zlecenia

Przy zatrudnieniu pracownika na umowę zlecenie koszt takiego zatrudnienia uzależniony jest od profilu pracownika, tj.

  • czy umowa zlecenie jest jedynym źródłem zatrudnienia
  • czy osoba zatrudniona dodatkowo w innej firmie której wynagrodzenie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnego
  • czy zatrudniony jest studentem do ukończenia 26 roku życia

Przykład I

Pan Jan zatrudniony jest w firmie XYZ na umowę zlecenie od 1 lutego 2021 r. W miesiącu marcu przepracował 176 godzin. Za pracę otrzymuje wynagrodzenie w stawce godzinowej 18,30 zł/h. Jaki koszt całkowity ponosi zleceniodawca?

Wynagrodzenie brutto: 176 h x 18,30zł/h = 3 220,80 zł

Składki ZUS pokrywane przez zleceniodawcę

składka emerytalna:   3 220,80 zł x 9,76% = 314,35 PLN
składka rentowa:         3 220,80 zł x 6,50% = 209,35 PLN
składka wypadkowa:   3 220,80 zł  x 1,67% = 53,79 PLN
składka na FP:               3 220,80 zł x 2,45% = 78,91 PLN
składka na FGŚP:          3 220,80 zł x 0,10% = 3,22 PLN

Całkowity koszt zleceniodawcy: 3 220,80 zł + 314,35 zł + 209,35 zł + 53,79 zł + 78,91 zł + 3,22 zł = 3 880,42 zł

Przykład II

Pani Alicja zatrudniona jest w przedsiębiorstwie Alfa na pełen etat. Od 1 czerwca 2021 r. zatrudniona jest dodatkowo w firmie Beta na umowę zlecenie i otrzymuje wynagrodzenie w stawce godzinowej w wysokości 18,30 zł/h. W czerwcu przepracowała 25h. Jaki koszt całkowity zatrudnienia pani Alicji ponosi zleceniodawca?

Odpowiedź: Koszt zleceniodawcy jak wynika z tabelki powyżej to tylko wysokość wynagrodzenia brutto pani Alicji (w czerwcu jest to 457,50 zł) . Dzieje się tak, ponieważ przedsiębiorstwo w którym pracuje pani Ala na pełen etat płaci za nią składki ZUS, więc zleceniodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania tychże składek.

Przykład III

Pan Wiktor jest studentem, który nie ukończył 26 roku życia. Od 6 kwietnia 2021 r. zatrudniony jest w firmie Trantor na umowie zlecenie. W czerwcu otrzymał on wynagrodzenie w wysokości 1 830 zł. Jaki koszt całkowity zatrudnienia poniósł zleceniodawca w czerwcu?

Odpowiedź: Koszt całkowity zatrudnienia pana Wiktora w czerwcu wyniósł 1 830 zł.

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika przy umowie o pracę

W przypadku umów o pracę, kosztem uzyskania przychodu firmy są zarówno wynagrodzenie brutto, jak i składki ZUS obciążające pracodawcę. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin i jego wynagrodzenie brutto będzie wynosiło 2800 PLN , wówczas koszt całkowity zatrudnienia wynosi 3 373,44 PLN (2800 PLN + 573,44 PLN)

Przykład

Pan Andrzej zatrudniony jest w firmie Pilas na umowę o pracę. Jego wynagrodzenie miesięczne wynosi 3 400 zł brutto. Jaki koszt zatrudnienia ponosi pracodawca?

Wynagrodzenie brutto: 3 400 zł
Składki ZUS pokrywane przez zleceniodawcę:

składka emerytalna:    3 400 zł  x 9,76% = 331,84 PLN
składka rentowa:         3 400 zł x 6,50% = 221,00 PLN
składka wypadkowa:   3 400 zł  x 1,67% = 56,78 PLN
składka na FP:               3 400 zł  x 2,45% = 83,30 PLN
składka na FGŚP:          3 400 zł  x 0,10% = 3,40 PLN

Całkowity koszt zleceniodawcy: 3400 zł + 331,84 zł + 221,00 zł + 56,78 zł + 83,30 zł + 3,40 zł = 4 096,32 zł

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *