Prezes bez wynagrodzenia

Prezes bez wynagrodzenia

Kadry i Płace Podatek dochodowy CIT Podatek dochodowy PIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZUS 0

Prezes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może pobierać wynagrodzenie. Czasami może powstać sytuacja, że prezes lub zarząd nie chce pobierać wynagrodzenia. Jeżeli osoby te są udziałowcami tej spółki, to nie ma obowiązku wypłacenia im wynagrodzenia (mogą legalnie wykonywać swoje zadanie bez pobierania pieniędzy) i jednocześnie po stronie spółki nie powstaje przychód.

Potwierdza to WSA w Gdańsku w wyroku z 18 marca 2010 r. (I SA/Gd 949/09), w którym sąd rozróżnił pracę prezesa będącego udziałowcem spółki lub gdy nie jest wspólnikiem.

W sytuacji, gdy prezes lub osoba z zarządu nie pobierałaby wynagrodzenia i jednocześnie nie byłaby wspólnikiem to taki stan faktyczny trzeba będzie opodatkować (powstanie przychód z nieodpłatnego świadczenia na rzecz spółki).

Udostępnij:
Udostępnij:

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook