Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

Jako przedsiębiorca możesz niejednokrotnie spotkać się z tym, że będziesz potrzebować zaświadczenia o braku zaległości w ZUS. Taka informacja potrzebna jest m.in. gdy starasz się o kredyt lub startujesz w przetargach publicznych

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek otrzymasz tylko w przypadku gdy twoja firma zgłoszona jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik, a więc figuruje jako płatnik w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS tzw. KSI ZUS. Jeśli przedsiębiorstwo nie znajduje się w tym systemie zamiast zaświadczenia o niezaleganiu, otrzymasz zaświadczenie stwierdzające, że twoja firma nie jest wpisana do rejestru płatników składek KSI ZUS.

Gdzie i w jakiej formie załatwisz zaświadczenie?

 1. Usługę możesz zrealizować przez Internet, klikając przycisk Załatw online.
 2. Możesz też złożyć wniosek papierowy w dowolnej placówce ZUS.

Co należy zrobić aby otrzymać zaświadczenie?

Krok 1. Złóż wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
a) w formie papierowej
Jeśli wniosek będziesz składał w formie papierowej w placówce ZUS, możesz skorzystać z gotowego formularza Wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. We wniosku możesz określić sposób odbioru zaświadczenia. Na przykład, jeśli wyślesz wniosek pocztą do wybranej placówki ZUS to zaświadczenie możesz odebrać w formie elektronicznej, na swoim koncie na platformie PUE ZUS.

b) w formie elektronicznej
Możesz złożyć wniosek przez Internet, korzystając z przycisku Załatw online. Aby skorzystać z usługi online musisz się zalogować w serwisie Biznes.gov.pl przy użyciu Profilu Zaufanego lub e-dowodu. Wniosek podpiszesz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Drugą metodą złożenia wniosku o niezaleganiu ze składkami ZUS jest złożenie go przez Platformę Usług Elektronicznych – PUE ZUS.

Co zawiera wniosek?

Wniosek zawiera:
dane identyfikacyjne płatnika składek

 • NIP
 • REGON
 • PESEL lub inny identyfikator numeryczny
 • imię i nazwisko albo nazwę
 • adres

pozostałe dane

 • cel wydania zaświadczenia
 • sposób jego odbioru
 • potrzebną liczbę egzemplarzy
 • podpis twój lub twojego pełnomocnika
 • datę złożenia wniosku

Jeśli składasz wniosek z czyjegoś upoważnienia albo chcesz upoważnić kogoś do odbioru zaświadczenia – dołącz do wniosku pełnomocnictwo. Możesz skorzystać z przygotowanego przez ZUS formularza PEL. Pełnomocnictwo ZUS PEL

Krok 2. Urząd wyda ci zaświadczenie

Urząd sprawdzi stan rozliczeń na podstawie dokumentów rozliczeniowych i wpłat składek zapisanych na twoim koncie płatnika składek. Jeśli na koncie nie będzie zadłużenia – otrzymasz zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na:

 • ubezpieczenia społeczne
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • Fundusz Pracy
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Fundusz Emerytur Pomostowych

Jeśli wniosek był złożony w formie papierowej albo bezpośrednio przez portal PUE ZUS:

Urząd przygotuje zaświadczenie do odbioru w formie wskazanej przez ciebie we wniosku i przekaże je zgodnie z wnioskiem – tobie lub twojemu pełnomocnikowi: osobiście w wybranej placówce ZUS, pocztą albo elektronicznie. Jeśli wybierzesz zaświadczenie elektroniczne, będzie ono miało formę dokumentu elektronicznego, z możliwością wydruku i zapisania na dysku, w formacie xml. Będzie potwierdzone podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do jego wydania.

Jeśli wniosek był złożony przez Biznes.gov.pl:

Odbierzesz zaświadczenie w formie elektronicznej. Portal powiadomi ciebie, że jest gotowe do odbioru wysyłając maila na adres e-mail podany przy rejestracji konta na Biznes.gov.pl. Po zalogowaniu się w serwisie Biznes.gov.pl, dokument odpowiedzi udzielonej przez ZUS  będzie dostępny na twoim koncie, w zakładce Moje sprawy.

Co zawiera zaświadczenie?

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  – ubezpieczenia społeczne,
  – ubezpieczenia zdrowotne,
  – Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  – Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia?

Zaświadczenie otrzymasz bezpłatnie.

Ile trzeba czekać na wydanie zaświadczenia?

Zaświadczenie otrzymasz nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawie, która nie budzi wątpliwości urzędu, zaświadczenie otrzymasz od razu.

Jak można się odwołać?

Jeśli urząd nie będzie mógł wydać Ci  zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, wyda decyzję odmowną. O tej decyzji możesz odwołać się do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *