Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Leasing jest to forma finansowania rzeczy ruchomej i nieruchomej służącej celom zarobkowym użytkownika. Opiera się ona na umowie cywilnoprawnej między leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym). Przedmiotem leasingu może być praktycznie wszystko – od rzeczy nowych, po używane. 

Do najpopularniejszych rzeczy, które można wziąć w leasing, zaliczają się: 

  • samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe, 
  • maszyny (np. wózek widłowy), 
  • nieruchomości (np. lokale biurowe, magazyny), 
  • sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka). 

Koszty podatkowe leasingu samochodu osobowego 

Leasing operacyjny został przez ustawodawców objęty limitem kwotowym. Limit ten ma zastosowanie przy leasingu samochodów osobowych o wartości powyżej: 

  • 150 000 zł dla samochodów spalinowych i hybrydowych, lub 
  • 225 000 zł dla samochodów elektrycznych. 

Jeśli przedmiotem leasingu jest samochód osobowy o wartości poniżej limitu, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych całość opłat związanych z leasingiem. Przy przekroczeniu tego limitu, kosztem uzyskania przychodu jest tylko ta część opłaty wstępnej i każdej raty leasingowej, która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150 000 zł (samochód spalinowy lub hybrydowy) lub 225 000 zł (samochód elektryczny). 

Limitem rozliczenia w kosztach podatkowych opłat leasingowych obejmowana jest cena netto samochodu osobowego oraz nieodliczony VAT.  

W przypadku samochodu osobowego oddanego do używania na podstawie umowy leasingu operacyjnego limit zaliczenia wydatków na opłatę wstępną i raty leasingowe stosuje się do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego. Oznacza to, że limit 150 000 zł/225 000 zł dotyczy części kapitałowej, a limitowaniu nie podlega część odsetkowa raty leasingowej. Odsetki są zatem kosztem uzyskania przychodów w całości, nawet gdy przedmiotem leasingu jest samochód osobowy o wartości przekraczającej limit. 

Koszty używania samochodu osobowego a leasing operacyjny 

Przy wykorzystywaniu samochodów osobowych w celach mieszanych, tj. w celach firmowych i prywatnych, przedsiębiorcy mają możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jedynie 75% wydatków eksploatacyjnych. Limit kosztów 75% odnosi się tylko do kosztów, czyli wydatków o charakterze eksploatacyjnym i innych wydatków wynikających z używania samochodu, w szczególności na paliwo, serwis, naprawy, wymianę opon, części zamienne czy opłaty parkingowe i opłaty za autostradę. 

Opłata administracyjna w leasingu jako koszt podatkowy 

Opłaty administracyjne to opłaty, ponoszone w celu uzyskania możliwości korzystania z samochodu, niezwiązane bezpośrednio z jego używaniem, a więc nieobjęte limitem wskazanym przez ustawodawców w art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że takich opłat nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. 

Kosztami uzyskania przychodów na mocy art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są bowiem koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Przedsiębiorca powinien być zatem w stanie wykazać związek poniesionego wydatku z powstaniem przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zabezpieczeniem albo zachowaniem źródła przychodów. Opłata administracyjna w leasingu za wykonanie dodatkowych czynności polegających na udzieleniu organom ścigania informacji o użytkowniku pojazdu, którym dokonano wykroczenia w ruchu drogowym, nie stanowi kosztu podatkowego, ponieważ każdy kierowca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym niezależnie od tego, czy wykorzystuje samochód do celów firmowych, czy prywatnych. W związku z tym nie można uznać takiej opłaty za koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. 

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polityka prywatności