Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Każdy kto rejestruje działalność, niezależnie od jej formy prawnej, powinien wskazać przedmiot wykonywanej działalności zgodnie z PKD. Jest to niezbędne już na początkowym etapie zakładania własnej firmy. Wszystkie pojawiające się zmiany mamy obowiązek zgłaszać w CEIDG lub KRS.

PKD jest skrótem od „Polska Klasyfikacja Działalności”. Jest to umownie przyjęta klasyfikacja, opis rodzaju wykonywanej działalności, potrzebny do celów statystycznych.

PKD określa się podczas zakładania działalności gospodarczej, we wpisie CEIDG lub wniosku do KRS. Najkorzystniej jest opisać ich jak najwięcej, aby później nie trzeba było poprawiać wpisu. W KRS zmiana wpisu kosztuje minimum 300 zł, natomiast w CEDiG jest bezpłatnie.

Obecnie nie obowiązuje limit ilości PKD. Każda pojawiająca się zmiana, bądź dopisanie kodu, będzie wymagało modyfikacji wpisu do CEIDG. Dokonując wyboru kodów, jako pierwszy powinniśmy umieścić ten, który odwołuje się do głównej działalności formy. Tutaj liczy się procentowy udział w przychodach przedsiębiorstwa. Na dalszych pozycjach umieszczamy kody działalności drugorzędnej.

W przypadku przekazywania danych niezgodnych ze stanem faktycznym przewidziana jest odpowiedzialność karna. Sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, właściwy minister może wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia wpisu pod rygorem wykreślenia go z rejestru. Również US ma możliwość zakwestionowania czynności dokonywanych poza PKD wymienionym w rejestrze i odmówić odliczenia kosztów uzyskania przychodu w związku z ich wykonywaniem.

Aktualna lista kodów PKD

Masz pytania? Napisz!

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *