Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. – podstawa prawna 

15 września 2022 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (dalej jako: rozporządzenie). 

Dwie podwyżki płacy minimalnej od 2023 roku 

W myśl przyjętego rozporządzenia od stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 3490 zł, a od lipca osiągnie wysokość 3600 zł. Wzrośnie również minimalna stawka godzinowa, która wynosić będzie odpowiednio od stycznia – 22,80 zł i od lipca 23,50 zł.  

Na co wpływa wzrost minimalnego wynagrodzenia? 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia spowoduje również wzrost innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, które są liczone na podstawie. W przyszłym roku wzrośnie m.in.: 

  • wynagrodzenie za czas przestoju; 
  • dodatek za pracę w porze nocnej; 
  • kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń; 
  • kwota minimalnego odszkodowania należnego pracownikowi za naruszenie wobec niego zasady równego traktowania czy stosowanie mobbingu; 
  • kwota maksymalnej wysokości odprawy pieniężnej z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników; 
  • wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. 
Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *