Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Wynagrodzenie minimalne, potocznie nazywane „najniższą krajową”, to najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę na podstawie umowy o pracę, określony w postaci stawki lub minimalnego zarobku. Prawo to zostało ustanowione dla pracowników w 2002 r.

Kto i kiedy ustala poziom minimalnego wynagrodzenia?

W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, podlega ogłoszeniu

  • w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
  • w Dzienniku Ustaw, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów

do 15 września każdego roku.

Wysokość minimalnej krajowej ustalana jest w drodze negocjacji Rady Ministrów i Trójstronnej Komisji. Wpływ na wysokość tej kwoty mają:

  • wskaźnik udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczbie osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w poprzednim roku,
  • prognozowany wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia,
  • wskaźnik cen w roku poprzednim i prognozowane ceny na rok następny,
  • poziom wydatków gospodarstw domowych w roku poprzednim,
  • poziom życia różnych grup społecznych,
  • warunki gospodarcze państwa,
  • wysokość przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w poprzednim roku według rodzajów działalności.

Wynagrodzenie minimalne za grudzień płatne w styczniu

Jeżeli w danej firmie wynagrodzenie płatne jest do 10 każdego miesiąca, to w deklaracji ZUS za styczeń naliczane będą składki z wynagrodzenia za pracę wykonaną w grudniu. Wynika to z art. 80 Kodeksu Pracy, w którym mowa jest o tym, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Nie powinno ono zależeć od daty wypłaty.

Art. 80 Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *