Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

Dwie podwyżki płacy minimalnej od 2023 roku

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. – podstawa prawna  15 września 2022 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (dalej jako: rozporządzenie).  Dwie podwyżki płacy minimalnej od 2023 roku  W myśl przyjętego rozporządzenia od […]