Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Prowadząc działalność gospodarczą, często zdarzają się sytuacje w których przedsiębiorca sprzedaje swój towar bądź usługę za granicę swojego kraju. Mogą to być państwa Unii Europejskiej lub spoza niej. Aby dokonać poprawnego rozliczenia podatkowego należy posłużyć się tzw. NIPem europejskim.

Co to jest NIP europejski?

NIP europejski to specjalny NIP nadawany podatnikom, którzy chcą dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych. Przedsiębiorca otrzymuje tzw. NIP-UE, który dla polskich podatników wygląda tak jak NIP nadawany podczas zakładania działalności gospodarczej z tą różnicą, że poprzedzony jest przedrostkiem PL. To dodatkowe oznaczenie jest identyfikacyjną kraju, z którego pochodzi przedsiębiorca, który posługuje się tym numerem.

Co ważne, taki NIP ma zastosowanie tylko w transakcjach z krajami Unii Europejskiej.

Europejski NIP dla polskiego przedsiębiorcy bedzie składał się z przedrostka PL oraz ciągu 10 cyfr.

Czy posiadanie NIPu europejskiego jest dla wszystkich obowiązkowe?

NIP europejski przeznaczony jest zarówno dla czynnych podatników VAT jak i dla przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia VAT. Bezwzględny obowiązek rejestracji do VAT-UE maja czynni podatnicy VAT, którzy chcą dokonać:

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
  • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, w stosunku do których rozliczenie z tytułu podatku VAT spoczywa na nabywcy usługi,
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia usług w stosunku, do których zastosowanie ma art. 28b ustawy o VAT, a więc gdy polski podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu zawartej transakcji.

Rejestracja do VAT-UE dotyczy w niektórych sytuacjach także podatników korzystających ze zwolnienia z VAT (przedmiotowo lub podmiotowo). Sytuacjami takimi są:

  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
  • wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług, w stosunku do których rozliczenie z tytułu podatku VAT spoczywa na nabywcy usług,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie usług, w stosunku do których zastosowanie ma art. 28b ustawy o VAT.

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) ustawodawca przewidział pewne zwolnienia z posiadania NIP europejskiego. Dzieje się tak w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z VAT, którzy zawierają transakcje WNT, „jeżeli wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie przekroczy w danym roku kwoty 50 000 zł”. Wtedy podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT nie musi rejestrować się do VAT-UE.

Rejestracja do VAT-UE

Aby zarejestrować się do VAT-UE przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek o nadanie numeru NIP UE – czyli formularz VAT-R z wypełnioną częścią C.3. Dotyczy ona transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wypełniony dokument następnie należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym – tym, w którym przedsiębiorca rozlicza się. Formularz można złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą, albo za pomocą poczty elektronicznej, ale tylko jeśli posiadać podpis kwalifikowany.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *