Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Pracownicy świadczą pracę zgodnie z wymiarem czasu pracy obowiązującym ich w danym okresie rozliczeniowym. Zasady obliczania wymiaru czasu pracy zostały określone w Kodeksie pracy i obowiązują wszystkich zatrudnionych bez względu na wielkość ich etatu. 

Sposób obliczania wymiaru czasu pracy 

Zasady i sposób ustalania wymiaru czasu pracy określa art. 130 Kodeksu pracy. Przepis ten dotyczy wszystkich systemów czasu pracy, z wyjątkiem pracy w ruchu ciągłym. Zgodnie z powołaną regulacją, wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się: 

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, 
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, tzw. dni wystających, 
 • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela. 

Przykład 1 

Obraz zawierający stółOpis wygenerowany automatycznie

W grudniu 2020 roku były 3 pełne tygodnie pracy oraz 8 dni wystających. 25 grudnia i 26 grudnia są dniami ustawowo wolnym od pracy, więc wymiar czasu pracy zostaje zmniejszony o 16 godzin.  

40h x 3 + 8h x 8 – 8h x 2 = 168h 

Odp. W grudniu 2020 roku pracownik zatrudniony na pełen etat ma do przepracowania 168 godzin. 

Należy pamiętać, że tak ustalony wymiar czasu pracy ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy pracownika. Mówi o tym art. 130 § 3 Kodeksu pracy. 

Takie same zasady obliczania wymiaru czasu pracy stosuje się w przypadku pracowników, którzy są objęci niższymi normami czasu pracy, na podstawie przepisów odrębnych (np. niepełnosprawnych czy medycznych). 

W przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu wymiar czasu pracy pracownika pełnoetatowego obliczony w podany sposób obniża się proporcjonalnie do wielkości jego etatu. 

Przykład 2 

Pracownik zatrudniony jest na ¼ etatu. Ile wynosi jego wymiar czasu pracy w maju 2021 r.? 

40h x 4 + 8h x 1 – 8h x 2 = 152h – wymiar czasu pracy dla zatrudnionego na pełen etat 

152h : 4 = 38h 

Odp. Pracownik zatrudniony na ¼ etatu w maju 2021 roku ma do przepracowania 38h. 

Obniżenie wymiaru za święta 

Wymiar czasu pracy ulega obniżeniu o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela. Dni świąteczne wolne od pracy wskazuje art. 1 pkt 1 ustawy o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). Jednak nie wszystkie obniżają wymiar czasu pracy, a tylko te, które przypadają w innym dniu niż niedziela. 

W 2022 r. wymiar czasu pracy obniżają następujące święta: 

 • 1 stycznia 2022 r. (sobota) – Nowy Rok, 
 • 6 stycznia 2022 r. (czwartek) – Święto Trzech Króli, 
 • 18 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) – drugi dzień Wielkiej Nocy, 
 • 3 maja 2022 r. (wtorek) – Święto Narodowe Trzeciego Maja, 
 • 16 czerwca 2022 r. (czwartek) – dzień Bożego Ciała, 
 • 15 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,  
 • 1 listopada 2022 r. (wtorek) – Wszystkich Świętych, 
 • 11 listopada 2022 r. (piątek) – Narodowe Święto Niepodległości, 
 • 26 grudnia 2022 r. (poniedziałek) – drugi dzień Bożego Narodzenia. 

W 2022 r. jedno święto przypada w sobotę, tj. 1 stycznia, a tym samym pracodawcy stosujący podstawową organizację czasu pracy, w której pracownicy świadczą pracę od poniedziałku do piątku, a soboty są dniami wolnymi z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, będą obowiązani wyznaczyć inny dzień wolny od pracy za to święto. Dzień ten powinien przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada święto, gdyż tylko wówczas zostanie zachowany prawidłowy wymiar czasu pracy. 

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *