Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Wymiar czasu pracy dla zatrudnionych na pełny etat w 2022 roku

Pracownicy świadczą pracę zgodnie z wymiarem czasu pracy obowiązującym ich w danym okresie rozliczeniowym. Zasady obliczania wymiaru czasu pracy zostały określone w Kodeksie pracy i obowiązują wszystkich zatrudnionych bez względu na wielkość ich etatu.  Sposób obliczania wymiaru czasu pracy  Zasady i sposób ustalania wymiaru czasu pracy określa art. 130 Kodeksu pracy. Przepis ten dotyczy wszystkich systemów czasu pracy, z wyjątkiem pracy w ruchu […]

Ewidencja czasu pracy – co zawiera i jak ją prowadzić?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy dla osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Zgodnie z art. 149 §1 Kodeksu pracy ewidencja czasu pracy służy prawidłowemu ustalaniu wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą, czyli np. wypłaty dodatków za godziny nadliczbowe czy pracę w godzinach nocnych. Co powinna zawierać ewidencja czasu pracy? W skład ewidencji czasu pracy […]