Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Jak prawidłowo dokonać wyceny spisu z natury?

Spis z natury Każdy podatnik prowadzący KPiR jest zobowiązany do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury. Nie informuje się o dokonaniu spisu z natury urzędu skarbowego – nie ma takiej konieczności. Spisu z natury należy dokonać i wpisać na:   koniec każdego roku podatkowego,   dzień 1 stycznia (wyjątek: nie ma konieczności, jeśli spis jest […]

Prace inwentaryzacyjne od 1 października 2021 r.

Od początku października podmioty prowadzące księgi rachunkowe mogą rozpocząć prace inwentaryzacyjne. Prace te mają na celu ustalenie rzeczywistego stanu składników majątku i źródeł ich finansowania oraz skorygowania ewentualnych różnic pomiędzy stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych a stanem faktycznym. Odpowiedzialność za całe to przedsięwzięcie spoczywa na kierowniku jednostki, który nie może przerzucić tego obowiązku na inną osobę. Co do […]

Spis z natury, czyli jak sporządzić remanent?

Dla przedsiębiorcy koniec roku jest zawsze czasem szczególnie ważnym pod względem wypełnienia obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji. To dzięki niej właściciel firmy jest w stanie określić posiadane stany magazynowe. Co to jest remanent? Remanent to nic innego jak inwentaryzacja lub po prostu spis z natury. Podczas niego spisywany jest rzeczywisty stan magazynowy. Następie stan posiadanego majątku porównywany […]