Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Dla przedsiębiorcy koniec roku jest zawsze czasem szczególnie ważnym pod względem wypełnienia obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji. To dzięki niej właściciel firmy jest w stanie określić posiadane stany magazynowe.

Co to jest remanent?

Remanent to nic innego jak inwentaryzacja lub po prostu spis z natury. Podczas niego spisywany jest rzeczywisty stan magazynowy. Następie stan posiadanego majątku porównywany jest ze stanem widocznym w dokumentach księgowych (faktury, dokumenty magazynowe i raporty kasowe).

Jeżeli okaże się, że występują różnice wówczas należy wprowadzić odpowiednie korekty stanów zgodnie z właściwymi przepisami praw oraz regułami przyjętymi w danym przedsiębiorstwie.

Kiedy należy go sporządzić?

Poza corocznym obowiązkiem sporządzania remanentu, spis z natury należy także sporządzić w następujących przypadkach:

 • na żądanie naczelnika urzędu skarbowego,
 • zmiana wspólnika albo stosunku udziałów,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • zamknięcie działalności gospodarczej – w takim wypadku remanent obejmuje również wyposażenie.

Ponadto podatnicy mają prawo sporządzać remanent w każdej chwili w trakcie roku podatkowego.

Jakie dane muszą znaleźć się w spisie z natury?

Zgodnie z § 28 ust. 1 „spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały …”.
Dane, które obowiązkowo powinny znaleźć się w remanencie to:

 • datę sporządzenia spisu,
 • nazwę firmy/ imię i nazwisko właściciela,
 • numery pozycji,
 • nazwę towaru lub innych elementów objętych spisem,
 • cenę jednostkową w złotych i groszach,
 • jednostkę miary,
 • ilość potwierdzoną podczas inwentaryzacji,
 • wartość wynikającą z pomnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • sumaryczną wartość,
 • ponumerowane arkusze,
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisy osób sporządzających inwentaryzację i uczestniczących w inwentaryzacji,
 • podpis właściciela firmy (współwłaścicieli).

Gdy spis z natury sporządzony był na dzień 31 grudnia jego sumę wpisuje się do KPiR na koniec roku podatkowego w jej ostatniej pozycji oraz otwiera się nią nowy rok podatkowy, wpisując wartość z końca poprzedniego okresu pierwszym wpisem w księdze. Nie ma wtedy konieczności sporządzania spisu z natury na dzień 1 stycznia.

Wyjątki w spisie z natury

Powołując się na § 28 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPIR możemy wymienić pewne wyjątki dotyczące sporządzenia spisu z natury:

 • przy prowadzeniu księgarń i antykwariatów księgarskich – inwentaryzacją można obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne
 • przy prowadzeniu działalności kantorowej – w niej spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe
 • przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej – spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy
Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *