Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

Jak prawidłowo dokonać wyceny spisu z natury?

Spis z natury Każdy podatnik prowadzący KPiR jest zobowiązany do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury. Nie informuje się o dokonaniu spisu z natury urzędu skarbowego – nie ma takiej konieczności. Spisu z natury należy dokonać i wpisać na:   koniec każdego roku podatkowego,   dzień 1 stycznia (wyjątek: nie ma konieczności, jeśli spis jest […]