Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Czy paragon za autostradę można zaliczyć w koszty firmowe?

Wyjazdy służbowe generują nie rzadko małe wydatki w firmie. Aby taki wydatek można było zaliczyć w koszty, należy go prawidłowo udokumentować. I tak za przejazd autostradą dowodem księgowym będzie paragon. Warto pamiętać, o gromadzeniu takich dokumentów, gdyż stanowią one koszty działalności i co do zasady nie wymagają potwierdzeń dodatkową fakturą.  Paragon za autostradę jako dowód […]

Zasady odliczeń VAT w 2021 roku – część II

Zakup pojazdu przeznaczonego na wynajem Umowa leasingu operacyjnego jest dla celów VAT traktowana jako świadczenie usług. Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym używanym na podstawie umowy leasingu są określone w art. 86a ustawy o VAT. W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, podatnikom przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty VAT naliczonego, […]