Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Czy paragon za autostradę można zaliczyć w koszty firmowe?

Wyjazdy służbowe generują nie rzadko małe wydatki w firmie. Aby taki wydatek można było zaliczyć w koszty, należy go prawidłowo udokumentować. I tak za przejazd autostradą dowodem księgowym będzie paragon. Warto pamiętać, o gromadzeniu takich dokumentów, gdyż stanowią one koszty działalności i co do zasady nie wymagają potwierdzeń dodatkową fakturą.  Paragon za autostradę jako dowód […]

Paragon za autostradę w kosztach firmowych

Wyjazdy służbowe generują spore wydatki. Warto pamiętać, iż żeby wydatek móc zaliczyć do kosztów, musi on spełniać odpowiednie warunki. Bardzo ważne jest jego prawidłowe udokumentowanie. W tym wypadku dowodem księgowym jest paragon za autostradę. Przepisy nie wyróżniają natomiast wprost paragonów za przejazd autostradą jako dowodów księgowych. Jednak z uwagi na specyfikę samej operacji dokonywania opłat […]