Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

W czwartek 31 stycznia w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. opublikowano zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 193).

Zakładana ono nowe wzory deklaracji VAT-7/7k, które można stosować od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2019 roku. Deklaracje zostały dopasowane do zmian wprowadzonych  ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. 2018, poz. 2244) np.:

  • likwidacji obowiązku wnioskowania o zwrot podatku, starając się o zwrotu na rachunek VAT;
  • likwidacji obowiązku umotywowania wniosku o zwrot podatku.

W § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług czytamy, iż:

“Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1–3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019 r., z tym że bez konieczności załączania wniosku o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT).”

Oznacza to, że “starymi” wzorami deklaracji można posługiwać się do końca 2019 roku. Warto pamiętać, że obecnie trwają pracę nad wprowadzeniem struktury JPK_VDEK. Zgodnie z projektem ustawy JPK_VDEK ma zawierać część deklaracyjną oraz część ewidencyjną. Wprowadzenie JPK_VDEK wiązało by się z likwidacją obecnie obowiązujących deklaracji VAT.

Warto pamiętać! Przynajmniej raz w roku należy sprawdzić, jakie ustawodawca wprowadza zmiany, aby mieć pewność, że ww. informacje są aktualne.

Masz pytania? Napisz!

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *