Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Co to jest odwrotne obciążenie VAT?

Odwrotne obciążenie VAT to sprzedaż towarów przez podatnika VAT, który czynnie prowadzi działalność gospodarczą, a w konkretnych sytuacjach – nie rozlicza podatku należnego VAT (tak jak wymaga tego ustawa o VAT). To nabywca (firma) ma obowiązek naliczenia VAT-u od takiej transakcji.

To specyficzna sytuacja, ponieważ do rozliczenia podatku zobligowany jest nabywca, a nie sprzedawca. Dotyczy transakcji handlowych w kraju, a także sprzedaży specyficznej grupy towarów i usług, zagranicznym kontrahentom. W takim przypadku nie ma znaczenia kraj pochodzenia kontrahenta.

Transakcja handlowa, przy odwrotnym obciążeniu podatkiem VAT, ma miejsce tylko wówczas, gdy kontrahentem jest inny podmiot gospodarczy – czynny podatnik VAT-u.

UWAGA! Przedmiotem takiej transakcji, nie może być towar podlegający zwolnieniu VAT. Odwrotne obciążenie stosowane jest w handlu towarami wskazanymi w załączniku numer 11 do ustawy o VAT.

Kogo dotyczy odwrotne obciążenie podatkiem VAT?

Zgodnie z zapisem w art. 17 ust.1 pkt 7 ustawy o VAT – podatnikami odwrotnego obciążenia VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy. Muszą spełniać następujące warunki:

 1. Podatnicy dokonujący dostawy tych szczególnych towarów, nie są zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 i nie korzystają ze zwolnienia z VAT do limitu 200 000 zł,
 2. Podatnicy będący nabywcami towarów wrażliwych, są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT
 3. Dostawy tych towarów nie są objęte zwolnieniem, od nabycia których, nie przysługiwało odliczenie VAT, przeznaczone na cele działalności zwolnionej z VAT.

Odwrotne obciążenie nie będzie mieć zastosowania przy sprzedaży – na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub podatników zwolnionych z VAT.

Jak sporządzić fakturę VAT przy odwrotnym obciążeniu?

W ustawie o VAT elementy faktury zostały podzielone na dwie grupy.

W art. 106e ustawodawca wyszczególnił obowiązkowe elementy faktury oraz dodatkowe dane, jakie muszą znaleźć się na fakturze (w zależności od jej rodzaju bądź świadczonych usług).

Obowiązkowe dane na fakturze z odwrotnym obciążeniem to:

 • data wystawienia,
 • kolejny numer, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy identyfikujące podatnika i nabywcę,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT,
 • numer, za pomocą którego nabywca zidentyfikowany jest na potrzeby podatku VAT,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • kwota należności ogółem,
 • sformułowanie odwrotne obciążenie.

Faktura z odwrotnym obciążeniem różni się od “zwykłej” faktury tym, że nie musi zawierać:

 • stawki podatku (w to miejsce możemy wstawić znak oo lub nic nie wpisywać – w zależności od wzoru faktury),
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku VAT,
 • sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku VAT.

Aby prawidłowo rozliczyć się z urzędem skarbowym, podatnik wystawiając fakturę, ma obowiązek zawrzeć na dokumencie sformułowanie “odwrotne obciążenie”.

Pobierz: Wzór faktury z odwrotnym obciążeniem

Warto pamiętać! Przynajmniej raz w roku należy sprawdzić, jakie ustawodawca wprowadza zmiany, aby mieć pewność, że ww. informacje są aktualne.

Masz pytania? Napisz!

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *