Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Darowizna, zgodnie z art. 888 Kodeksu Cywilnego to „forma umowy, w której darczyńca zobowią­zuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swe­go majątku”. O darowiź­nie mówimy wtedy, kiedy dzielimy się swoją własnością, czyli przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni lub sprzę­ty, które do nas należą. 

Grupy podatkowe 

W przypadku podatku od spadków i darowizn wyróżnia się 3 grupy podatkowe: 

  • grupa I – do grupy tej należą: małżonek, zstępni (syn, córka), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, macocha, ojczym, teściowie; 

W ramach tej grupy wyróżniamy grupę 0, tj. małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, macocha i ojczym. 

  • grupa II – do grupy tej zalicza się: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonka;
  • grupa III – obejmuje innych nabywców. 

Kwota wolna od podatku 

  • grupa I – kwota wolna od podatku wynosi 9 637,00 zł 

Darowizna w najbliższej rodzinie dla osób z zerowej grupy podatkowej uprawnia do zupełnego zwolnienia z podatku. Jeśli wysokość darowizny nie przekroczyła kwotę 9 637 zł, nie ma konieczności zgłoszenia jej do urzędu skarbowego. 

  • grupa II – kwota wolna to 7 276,00 zł 
  • grupa III – kwota wolna od podatku stanowi 4 902,00 zł 

Czy otrzymanie darowizny od rodziny wymaga zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego?  

Darowizna w najbliższej rodzinie powoduje konieczność zgłoszenia jej w odpowiednim urzędzie skarbowym na druku SD-Z2. Na zgłoszenie darowizny od osób z zerowej grupy podatkowej, podatnik ma pół roku od czasu otrzymania datku. Osoby zobowiązane do zapłaty podatku na złożenie deklaracji i opłatę podatku mają tylko miesiąc, licząc od daty otrzymania darowizny lub przyjęcia spadku. 

Druk formularzu SD-Z2 znajdziesz tutaj

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *