Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Darowizna w rodzinie – czy podlega opodatkowaniu?

Darowizna, zgodnie z art. 888 Kodeksu Cywilnego to „forma umowy, w której darczyńca zobowią­zuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swe­go majątku”. O darowiź­nie mówimy wtedy, kiedy dzielimy się swoją własnością, czyli przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni lub sprzę­ty, które do nas należą.  Grupy podatkowe  W przypadku podatku od spadków i darowizn wyróżnia się 3 grupy podatkowe:  grupa I – […]