Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

REGON to akronim słów od oficjalnej nazwy Rejestru Gospodarki Narodowej. Rejestr ten prowadzi GUS, a dokładnie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Powstał on w 1966 roku i od początku służył do zbierania informacji o firmach, jednostkach organizacyjnych i innych podmiotach działających w Polsce. 

Czym jest REGON? 

Sam nr REGON to numer identyfikacyjny konkretnego przedsiębiorstwa, pod którym widnieje ono w Krajowym Rejestrze Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej. Obecnie składa się na niego 9 cyfr, których znaczenie jest ściśle określone. Numer ten nadawany jest podmiotom gospodarki narodowej i osiem jego pierwszych cyfr stanowi liczbę porządkową (dwie pierwsze oznaczają województwo), natomiast dziewiąta jest cyfrą kontrolną. 

Numer REGON może składać się również z 14 cyfr. REGON ten nadawany jest jednostkom lokalnym, czyli zakładom lub oddziałom firm działającym pod innym adresem niż ich siedziba główna. W jego przypadku dziewięć pierwszych cyfr jest numerem identyfikacyjnym firmy, która utworzyła jednostkę lokalną, cztery kolejne liczbą porządkową jednostki lokalnej, a ostatnia jest cyfrą kontrolną. 

Po co nadawany jest numer REGON?

Wiele osób zastanawia się do czego potrzebny jest REGON i dlaczego GUS zbiera informacje o podmiotach gospodarczych. Rejestr ten służy jako zbiór danych na temat wszystkich podmiotów gospodarki narodowej naszego kraju, który można analizować pod kątem np. lokalizacji, form prawnych, czy wielkości. Przydaje się to on do analizy funkcjonowania całej gospodarki kraju. 

Które podmioty podlegają wpisowi do rejestru REGON? 

O nadanie nr REGON wystąpić muszą: 

  • osoby prawne, 
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
  • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów, np. filie czy oddziały. 

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *