Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Od kiedy obowiązuje stawka podatku 12%? 

Zgodnie z nowelizacją ustawy obniżona stawka podatku 12% stosowana jest do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 roku. Oznacza to, że pomimo wejścia w życie nowych przepisów Polskiego Ładu 2.0 dopiero od 1 lipca 2022 roku, przedsiębiorcy odczują ich korzystny wpływ już w pierwszej zaliczce na podatek wyliczonej po zmianach. 

Obniżona stawka podatku w I progu podatkowym, wynosząca 12%, obowiązuje już od zaliczki obliczanej za czerwiec lub II kwartał 2022 roku. Tak, więc w 2022 roku podatnicy na skali podatkowej stosują dwie stawki podatku w I progu skali w stosunku do liczonych przez siebie zaliczek na podatek dochodowy. 

Progi podatkowe a obniżenie kwoty zmniejszającej podatek 2022 

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i jednoczesne obniżenie stawki PIT do 12% powoduje, że zmienia się również wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wynosiła ona 5100 zł (30000 x 17%), a od 1 lipca 2022 r. – 3600 zł (30000 zł x 12%). Przekłada się to na inną wysokość kwot zmniejszających miesięczne zaliczki na podatek dochodowy, które wynoszą: 

  • w okresie 1 styczeń – 30 czerwca: 425 zł, 
  • od 1 lipca: 300 zł. 

Dzięki temu zabiegowi od lipca pensje pracowników “na rękę” będą wyższe. Obniżki te nie dotyczą jednak wszystkich, ponieważ od 1 lipca nie będzie można już rolować zaliczek, co było możliwe przez ostatnie pół roku. Oznacza to, że takim podatnikom od 1 lipca zaliczki wzrosną i w niektórych przypadkach spowoduje to nawet obniżkę pensji netto. 

Jakie są realne oszczędności? 

Jakie realne oszczędności daje zmiana stawki opodatkowania? Poniżej znajduje się omówienie na przykładach różnic w wysokości podatku dochodowego przed i po zmianach w zakresie stawki podatku dla I progu podatkowego. 

Przykład 1 

Pani Żaneta prowadzi kwiaciarnię. W lipcu br. uzyskała dochód w kwocie 27 500 zł. Ile wynosiłaby zaliczka przed i po zmianach w stawce podatku dla I progu podatkowego? 

  • Wysokość podatku przed zmianami 

35 600 zł * 17% – 5 100 zł = 952 zł 

  • Wysokość podatku po zmianach 

35 600 zł * 12% – 3 600 zł = 672 zł 

Dzięki obniżeniu stawki podatku z 17% na 12% pan Łukasz zapłaci zaliczkę na podatek za czerwiec 2022 mniejszą o 280 zł (952 zł – 672 zł). 

Przykład 2 

Pan Andrzej prowadzi działalność opodatkowaną skalą podatkową i opłaca kwartalne zaliczki na podatek dochodowy. W I kwartale uzyskał dochód w wysokości 38 500 zł, w II w kwocie 62 000 zł, w III kwartale na poziomie 14 000 zł, zaś w IV – w kwocie 16 400 zł. W sumie pan Andrzej w 2022 roku wypracowała dochód w wysokości 130 900 zł. Jaką korzyść podatkową przyniosły jej zmiany wprowadzone od lipca 2022 roku? 

  1. Opodatkowanie stawką 17% przez cały rok 

I kwartał – 38 500 zł * 17% – 5100 zł (kwota zmniejszająca podatek) = 1 445 zł 

II kwartał – (38 500 zł + 62 000 zł) * 17% – 5 100 zł – 1 445 zł = 10 540 zł 

III kwartał – (38 500 zł + 62 000 zł + 14 000 zł) * 17% – 5 100 zł – 1 445 zł – 10 540 zł = 2 380 zł 

Z racji tego, że dochód za 2022 rok wynosi 130 900 zł, pan Andrzej przekroczył próg podatkowy. Oznacza to, że dochód do wysokości 120 000 zł opodatkowany jest stawką 17%, a wartość przekraczająca próg, czyli 10 900 zł, opodatkowana jest stawką 32%. 

Podatek w I progu podatkowym to 15 300 zł, czyli 120 000 zł * 17% – 5 100 zł. 

Podatek w II progu podatkowym to 3 488 zł, czyli (130 900 zł – 120 000 zł) * 32%. 

Wysokość podatku dochodowego za 2022 rok to 18 788 zł, czyli 15 300 zł + 3 488 zł. 

W związku z powyższym za IV kwartał podatek podlegający wpłacie wynosi 4 423 zł, czyli 18 788 zł – 1 445zł – 10 540 zł – 2 380 zł 

  1. Opodatkowanie stawką 17% i 12% 

Pan Andrzej za I kwartał 2022 roku opłacał zaliczki na podatek w wysokości 17%. Za I kwartał podatek podlegający wpłacie to 1 445 zł, czyli 38 500 zł * 17% – 5100 zł (kwota zmniejszająca podatek). 

Podatek za kwartał II podlegający wpłacie to 7 015 zł, czyli (38 500 zł + 62 000 zł) * 12% – 3 600 zł – 1 445 zł. 

Za III kwartał pan Andrzej zapłaci zaliczkę na podatek w kwocie 1 680 zł, czyli (38 500 zł + 62 000 zł + 14 000 zł) * 12% – 3 600 zł – 1 445 zł – 7 015 zł. 

Z racji tego, że dochód za 2022 rok wynosi 130 900 zł, pan Andrzej przekroczył próg podatkowy. Oznacza to, że dochód do wysokości 120 000 zł opodatkowany jest stawką 12%, a wartość przekraczająca próg, czyli 10 900 zł, opodatkowana jest stawką 32%. 

Podatek w I progu podatkowym to 10 800 zł, czyli 120 000 zł * 12% – 3600 zł. 

Podatek w II progu podatkowym to 3 488 zł, czyli (130 900 zł – 120 000 zł) * 32%. 

Wysokość podatku dochodowego za 2022 rok to 14 288 zł, czyli 10 800 zł + 3 488 zł. 

W związku z powyższym za IV kwartał podatek podlegający wpłacie wynosi 4 148 zł, czyli 14 288 zł – 1 445zł – 7 015 zł – 1 680 zł 

Różnica pomiędzy opodatkowaniem 17% przez cały rok a opodatkowaniem 17% i 12% w ciągu roku wynosi aż 4 500 zł (18 788 zł – 14 288 zł). 

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *