Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Informacja VAT UE ma charakter podsumowujący i w rozumieniu przepisów nie stanowi ona deklaracji podatkowej, ale jest dokumentem sprawozdawczym. W informacji tej podatnik wykazuje przeprowadzone w danym okresie transakcje: wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów albo też wewnątrzwspólnotową sprzedaż usług.  

Kiedy składać informację VAT UE? 

Przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia informacji VAT UE do urzędu tylko wtedy, kiedy w trakcie okresu rozliczeniowego dokonał: 

 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), 
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), 
 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży usług, 
 • przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock. 

Od stycznia 2017 roku informacja VAT-UE składanjest wyłącznie w wersji elektronicznej i wyłącznie za okresy miesięczne! Nie ma zatem możliwości wyboru kwartalnych VAT-UE.  

Złożenie VAT UE nie zwalnia z innych obowiązków 

Oczywiście złożenie informacji VAT UE nie zwalnia podatnika ze złożenia pliku JPK_7, w którym także wykazywany jest podatek z transakcji wewnątrzwspólnotowych. Plik JPK_V7 należy składać nawet w przypadku, gdy jest on zerowy. 

Podatnik musi być świadomy, że urząd ma możliwość wyrejestrowania podatnika z VAT-UE jeśli ten za 3 kolejne miesiące lub kwartał w JPK_V7 nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia. Taka sytuacja może mieć również miejsce, jeżeli przez okres 3 kolejnych miesięcy przedsiębiorca nie składał informacji podsumowujących VAT-UE pomimo istnienia takiego obowiązku.  

Wzór deklaracji VAT UE znajdziesz tutaj 

Deklaracja VAT UE krok po kroku 

A. Miejsce składania wniosku 

Właściwym urzędem skarbowym do którego należy złożyć informację VAT-UE jest ten właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. 

B. Dane identyfikacyjne podatnika 

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych w poz. 7 zaznaczają 2. osoba fizyczna a w poz. 8 podają imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Natomiast, Spółki z o.o. w poz. 7 wybierają pkt. 1. a w poz. 9 podają pełną nazwę firmy i numer REGON 

C. Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towaru 

 • w kolumnie a należy podać dwuliterowy kod kraju nabywcy towaru; 
 • W kolumnie b należy zapisać numer identyfikacyjny VAT nabywcy; 
 • w kolumnie c należy podać łączną wartość dostaw na rzecz konkretnego nabywcy, mających miejsce w okresie, za który sporządzana jest informacja; 
 • w kolumnie d okienko zaznacza się jedynie w przypadku, gdy miała miejsce procedura uproszczona w transakcji trójstronnej (art. 135-138 ustawy o VAT). 

D. Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów 

 • w kolumnie a należy podać dwuliterowy kod kraju dostawcy towaru 
 • w kolumnie b należy zapisać numer identyfikacyjny VAT kontrahenta 
 • w kolumnie c należy podać łączną wartość nabytych towarów od konkretnego dostawcy, mających miejsce w okresie, za który sporządzana jest informacja 
 • w kolumnie d okienko zaznacza się jedynie w przypadku, gdy miała miejsce procedura uproszczona w transakcji trójstronnej (art. 135-138 ustawy o VAT). 

E. Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług 

 • w kolumnie a należy podać dwuliterowy kod kraju usługobiorcy 
 • w kolumnie b należy zapisać numer identyfikacyjny VAT usługobiorcy; 
 • w kolumnie c należy podać łączną wartość usług, mających miejsce w okresie, za który sporządzana jest informacja. 

F. informacji podsumowującej należy wypełnić w następujący sposób 

 • w kolumnie a należy wpisać kod kraju kontrahenta, podatnika podatku od wartości dodanej, na rzecz którego towary zostały przemieszczone w procedurze magazynu typu call-off stock, uprawnionego do nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem, 
 • w kolumnie b należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych kontrahenta, na rzecz którego towary zostały przemieszczone w procedurze magazynu typu call-off stock, uprawnionego do nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel lub kontrahenta zastępującego, 
 • w kolumnie c należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych kontrahenta zastąpionego, czyli podatnika podatku od wartości dodanej, na rzecz którego towary zostały przemieszczone w procedurze magazynu typu call-off stock, który był uprawniony do nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel; kolumnę c należy wypełnić tylko wtedy, gdy następuje zastąpienie kontrahenta pierwotnego, 
 • w kolumnie d należy zaznaczyć x dla tych pozycji, w stosunku do których ma miejsce powrotne przemieszczenie towarów do Polski. 

G. Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

Na koniec informacja VAT UE musi być uzupełniona o dodatkowe dane informacyjne oraz o elektroniczny podpis podatnika lub osoby uprawnionej do składania informacji w urzędzie skarbowym.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *