Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Zgodnie z 6. rozdziałem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, o pracy na wysokości mówimy, gdy praca jest wykonywana na wysokości co najmniej 1 metra nad poziomem podłogi lub ziemi. 

Wyjątkiem są sytuacje, gdy powierzchnia: 

 • jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi 
 • jest wyposażona w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. 

Kto może pracować na wysokościach? 

Do wykonywania pracy na wysokości mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy, którzy: 

 • odbyli szkolenie w zakresie bhp oraz instruktaż stanowiskowy zapoznający ich ze specyfikom prac na wysokości oraz zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy 
 • zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą 
 • posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości. Skierowanie na badania wysokościowe powinno zawierać wyraźną adnotację o pracy powyżej lub poniżej 3 m 
 • mają zagwarantowane środkami ochrony indywidualnej oraz posiadają umiejętność posługiwania się nimi 

Praca na wysokości — najważniejsze przepisy BHP i zasady bezpieczeństwa 

W przypadku prac na wysokości pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim podwładnym bezpieczeństwo oraz odpowiednie przygotowanie do wykonywania obowiązków. 

Do zadań pracodawcy w przypadku pracy na wysokości zalicza się m.in.: 

 • zapewnienie bezpośredniego i stałego nadzoru wyznaczonych osób nad pracami na wysokości (np. kierownika budowy) 
 • zagwarantowanie asekuracji osób wykonujących prace na wysokości przez innych pracowników (nie wykonujących tych zadań) 
 • wyposażenie pracowników (nieodpłatnie) w pełni sprawne środki ochrony indywidualnej (np. hełm ochronny, szelki, uprząż) i przeszkolenie w zakresie ich użytkowania 
 • wprowadzenie urządzeń ochronnych takich jak osłony miejsc niebezpiecznych czy też oznakowanie tych stref 
 • przeprowadzenie instruktażu pracowników obejmującego imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań i wymagania BHP. 

Prace na wysokości powinny być zorganizowane i wykonywane w taki sposób, aby pracownik nie był zmuszony do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym pracuje. 

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. W połowie wysokości pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie pracownika.  

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *