Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

30 listopada 2023 r. zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, datowane na 24 listopada 2023 r.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentu można stwierdzić, że został on “przepisany” z poprzedniego aktu, który obowiązuje do końca tego roku.

Różnica między ww. aktami polega na zastąpieniu:

“Dostawa węgla kamiennego przez gminę nabytego z przeznaczeniem do sprzedaży dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego w rozumieniu ustawy z dnia27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 oraz z 2023 r. poz. 877 i 1234) i niesprzedanego do dnia 31 lipca 2023 r., jeżeli dostawa ta w całości jest udokumentowana fakturą”

zapisem:

“Dostawa węgla kamiennego przez gminę nabytego z przeznaczeniem do sprzedaży dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 oraz z 2023 r. poz. 877 i 1234) i niesprzedanego do dnia 31 lipca 2023 r., jeżeli dostawa ta w całości jest udokumentowana fakturą”.

W praktyce oznacza to, że wszystkie branże, które mogły do tej pory korzystać ze zwolnienia posiadają je nadal, natomiast pozostałe działalności muszą obowiązkowo ewidencjonować przychody za pomocą kas fiskalnych.

Jeżeli potrzebują Państwo kasy fiskalnej do swojej działalności to zapraszamy do kontaktu: 888-742-048.


Podstawa prawna:


Udostępnij artykuł:

Polityka prywatności