Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Według najnowszej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, przepisy nie stanowią przeszkody dla posiadania dwóch samochodów w jednoosobowej firmie. Sprawa wyszła na jaw po wniosku informatyka, który w swoim przedsiębiorstwie korzysta z leasingowanego auta z instalacją LPG. Auto służy głównie do podróży do klientów.

Planuje również zakup drugiego pojazdu, tym razem hybrydowego, argumentując, że będzie to tańsze rozwiązanie pod względem utrzymania. Dodatkowo zaznaczył, że mniejszy rozmiar ułatwi parkowanie oraz umożliwi sprawniejsze poruszanie się w miejskich korkach. Przedsiębiorca zwrócił również uwagę na rosnący zakaz wjazdu na parkingi dla pojazdów z instalacją LPG, co dodatkowo uzasadnia potrzebę posiadania drugiego auta, które będzie mogło być parkowane bez ograniczeń.

W kontekście opisanej sprawy, pojawiają się wątpliwości dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów różnych wydatków związanych z samochodem, takich jak amortyzacje, ubezpieczenia, czy koszty eksploatacji. Decydującym czynnikiem jest celowość poniesienia wydatku w kontekście osiągnięcia przychodu, co wymaga indywidualnej oceny każdego wydatku pod kątem związku z przychodami i racjonalności działania. Przepisy podatkowe nie narzucają ograniczeń co do rodzaju czy ilości środków transportu używanych w działalności gospodarczej, jednak warunkiem koniecznym jest ich wykorzystywanie w ramach tej działalności.

Wydana interpretacja pod numerem 0115-KDIT3.4011.599.2023.2.AD przez organy skarbowe potwierdziła, że przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych nie narzucają ograniczeń w zakresie wykorzystywania różnych środków transportu w działalności gospodarczej. Brak jest także limitów co do ilości pojazdów, pod warunkiem, że wszystkie służą celom biznesowym. W rezultacie przedsiębiorca może skorzystać z możliwości rozliczania obu pojazdów w ramach działalności firmy.

Z powyższego wynika, że nie ma wykluczenia z kosztów uzyskania przychodów zakupu oraz eksploatacji drugiego samochodu osobowego, który zostanie wykorzystany przez informatyka w swojej firmie.


Interpretacja podatkowa – 0115-KDIT3.4011.599.2023.2.AD


Udostępnij artykuł: