Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Czym jest Fundusz Pracy i kogo dotyczy?

Czym jest Fundusz Pracy? Fundusz Pracy jest to państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister pracy i polityki społecznej. Gromadzi się w jego ramach środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pieniądze te przeznaczane są w szczególności na aktywizację osób bezrobotnych, czyli na: zasiłki dla bezrobotnych, roboty publiczne rozwój […]

Minimalne wynagrodzenie w 2021 r.

Płaca minimalna – czym jest najniższa krajowa? Płaca minimalna jest to prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia, określający stawkę za pracę godzinową oraz stawkę za pracę w określonym wymiarze czasu – najczęściej pensja miesięczna. W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie przez państwo na podstawie ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę […]