Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Zawieszenie i odwieszenie spółki a obowiązki sprawozdawcze

Prowadzenie działalności gospodarczej wiążę się z ryzykiem, że z różnych powodów trzeba będzie ją zawiesić. Najczęściej dotyczy to jednoosobowych działalności. Zdarza się również, że działalność zawieszają osoby prawne tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  Zawieszenie działalności spółek z Krajowego Rejestru Sądowego  Jak już we wstępie zostało wspomniane działalność gospodarczą mogą zawiesić spółki prawa handlowego. Są to […]

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu warunków i wykonania formalności uregulowanych w obowiązujących przepisach. Warto pamiętać, że czynności podejmowane w procesie likwidacji nie są przypadkowe i należy zachować odpowiednią kolejność. Sposoby rozwiązania spółki Zgodnie z art. 270 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (ksh) rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w […]