Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Uprawnienia płatnika składek do wypłaty zasiłków w 2022 r.

Ustalenie prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych tj. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego czy zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego należy do obowiązków płatnika składek bądź ZUS.  Warunki do spełnienia przez płatnika Aby wypłaty mógł udzielić płatnik składek musi on spełnić warunek dotyczący ilości osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. Przy czym nie chodzi tu o bieżący stan ubezpieczonych, tylko ich […]