Informacja VAT-UE – kiedy się ją składa?

Informacja VAT UE ma charakter podsumowujący i w rozumieniu przepisów nie stanowi ona deklaracji podatkowej, ale jest dokumentem sprawozdawczym. W informacji tej podatnik wykazuje przeprowadzone w danym okresie transakcje: wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów albo też wewnątrzwspólnotową sprzedaż usług.   Kiedy składać informację VAT UE?  Przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia informacji VAT UE do […]