Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Zmiana terminu rozliczeń z ZUS 

Obecnie dokumenty rozliczeniowe przekazuje się do ZUS za dany miesiąc kalendarzowy w terminie nie później niż do:  5. dnia następnego miesiąca – w terminie tym rozliczają się jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe;  10. dnia następnego miesiąca – gdy płatnik składek opłaca składki wyłącznie za siebie;  15. dnia następnego miesiąca – jeśli płatnik składek opłaca je także […]