Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Obecnie dokumenty rozliczeniowe przekazuje się do ZUS za dany miesiąc kalendarzowy w terminie nie później niż do: 

  • 5. dnia następnego miesiąca – w terminie tym rozliczają się jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; 
  • 10. dnia następnego miesiąca – gdy płatnik składek opłaca składki wyłącznie za siebie; 
  • 15. dnia następnego miesiąca – jeśli płatnik składek opłaca je także za inne osoby ubezpieczone (taki też termin przewidziany jest dla wspólnika spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o.).  

Od 1 stycznia 2022 roku terminy te ulegną zmianom za sprawą wprowadzonej ustawy zwanej Polskim Ładem. Od tego też dnia zostanie zlikwidowany termin 10. dzień następnego miesiąca, który stosują płatnicy opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. 

Od Nowego Rok będą obowiązywały następujące terminy do przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek ubezpieczeniowych do ZUS: 

  • 5. dzień następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, 
  • 15. dzień następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną (tj. m.in. spółek kapitałowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, itp.), 
  • 20. dzień następnego miesiąca – dla wszystkich pozostałych płatników składek (np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zatrudniających innych ubezpieczonych, w tym spółek osobowych – jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej). 
Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *