Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Ekwiwalent za zaległy urlop

Urlop wypoczynkowy jest prawem pracownika o charakterze osobistym, co oznacza, że pracownik nie może zrzec się przysługującego mu urlopu ani przekazać go na inną osobę. Osobą uprawnioną do urlopu wypoczynkowego jest każdy pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę. Oznacza to, że urlop ten nie przysługuje osobom zatrudnionym z tytułu umowy o dzieło i umowy […]