Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Urlop proporcjonalny – jak prawidłowo go wyliczyć?

Zgodnie z art. 155¹ Kodeksu pracy, pracownikowi, który kończy u danego pracodawcy zatrudnienie w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje urlop proporcjonalny do okresu przepracowanego. Tak samo, jeżeli pracownik rozpoczyna pracę u nowego pracodawcy w ciągu roku, przysługuje mu urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca roku (jeżeli pracownik będzie pracował do końca roku lub dłużej) lub do okresu zatrudnienia w danym […]

Jak obliczyć urlop w wymiarze proporcjonalnym?

Urlop proporcjonalny, czyli urlop wypoczynkowy, nalicza się dla osób, które nie przepracowały u danego pracodawcy pełnego roku. Zasada proporcjonalności urlopu odnosi się również do pracowników powracających w roku kalendarzowy do pracy po: urlopie bezpłatnym, urlopie wychowawczym, okresie odbywania służby wojskowej, a także przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych, tymczasowym aresztowaniu, odbywaniu kary pozbawienia wolności, nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Wymiar urlopu […]

Ekwiwalent za zaległy urlop

Urlop wypoczynkowy jest prawem pracownika o charakterze osobistym, co oznacza, że pracownik nie może zrzec się przysługującego mu urlopu ani przekazać go na inną osobę. Osobą uprawnioną do urlopu wypoczynkowego jest każdy pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę. Oznacza to, że urlop ten nie przysługuje osobom zatrudnionym z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenie. W przypadku, gdy pracownik dopiero co, […]