Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Co to jest rejestr BDO i kiedy trzeba dokonać tam wpisu?

BDO jest to skrót od Bazy Danych o Odpadach. W ramach tej bazy funkcjonuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, wprowadzających produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową oraz gospodarujących odpadami.    Wszystkie kwestie związane z działaniem tego rejestru uregulowane są w ustawie […]